- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
Mucur Grafik Tasarımcı, Mucur Son Dakika Haber, Mucur
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İLAN
MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Aşağıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen ilçemiz köy ve mahallelerinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mucur Hükümet Konağı ikinci katında bulunan Kaymakamlık Bürosunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

Sıra Noİli/İlçesiMahallesi/

Köyü

MevkiiCinsiAda/
Parsel
Yüzölçümü (m2)Hazine Hissesiİmar DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1Kırşehir/MucurHamdiye MahallesiYeniceArsa576/9493,00TamKonut Alanı44.863,0011.215,7521.04.202110:00
2Kırşehir/Mucur,Hamdiye MahallesiYeniceArsa576/10427,00TamKonut Alanı38.857,009.714,2521.04.202110:15
3Kırşehir/MucurHamdiye MahallesiYeniceArsa576/11430,00TamKonut Alanı39.130,009.782,5021.04.202110:30
4Kırşehir/MucurHamdiye MahallesiYeniceArsa578/7433,00TamKonut Alanı39.403,009.850,7521.04.202110:45
5Kırşehir/MucurHamdiye MahallesiYeniceArsa578/8495,00TamKonut Alanı45.045,0011.261,2521.04.202111:00
6Kırşehir/MucurHamdiye MahallesiYeniceArsa578/9481,00TamKonut Alanı43.771,0010.942,7521.04.202111:15
7Kırşehir/MucurHamdiye MahallesiHüyükArsa591/14546,00TamKonut Alanı47.800,0011.950,0021.04.202111:30
8Kırşehir/MucurYenice MahallesiÇeyleArsa543/3864,00TamKonut Alanı60.500,0015.125,0021.04.202111:45
9Kırşehir/MucurYenice MahallesiÇeyleArsa543/4870,00TamKonut Alanı61.000,0015.250,0021.04.202113:30
10Kırşehir/MucurYenice MahallesiÇeyleArsa543/5871,00TamKonut Alanı61.000,0015.250,0021.04.202113:45
11Kırşehir/MucurAsmakaradam KöyüKöyiçiArsa155/16701,04Tamİmarsız10.600,002.650,0021.04.202114:00
12Kırşehir/MucurAsmakaradam KöyüKöyiçiArsa165/3657,52Tamİmarsız9.900,002.475,0021.04.202114:15
13Kırşehir/MucurAsmakaradam KöyüKöyiçiArsa180/1984,08Tamİmarsız14.800,003.700,0021.04.202114:30
14Kırşehir/MucurAydoğmuş KöyüKöyiçiTarla141/45124,23Tamİmarsız1.500,00375,0021.04.202114:45
15Kırşehir/MucurBayramuşağı KöyüKöyiçiArsa181/3230,12Tamİmarsız4.000,001.000,0021.04.202115:00
16Kırşehir/MucurBüyükkayapa Köyü—-Hamtoprak139/3634,45Tamİmarsız7.700,001.925,0021.04.202115:15
17Kırşehir/MucurKaraarkaç KöyüAcerağılTarla102/404.772,06Tamİmarsız22.000,005.500,0021.04.202115:30
18Kırşehir/MucurKızıldağ Yeniyapan

Köyü

KöyiçiArsa309/1703,77Tamİmarsız9.860,002.465,0021.04.202115:45
19Kırşehir/MucurKurugöl KöyüKöyüstüArsa141/3877,24Tamİmarsız13.200,003.300,0021.04.202116:00
20Kırşehir/MucurKurugöl KöyüKöyüstüArsa141/6819,04Tamİmarsız13.000,003.250,0022.04.202110:00
21Kırşehir/MucurKurugöl KöyüKöyüstüArsa141/7702,85Tamİmarsız10.650,002.662,5022.04.202110:15
22Kırşehir/MucurKurugöl KöyüKöyüstüArsa141/10773,02Tamİmarsız11.700,002.925,0022.04.202110:30
23Kırşehir/MucurKurugöl KöyüKöyiçiArsa171/8656,97Tamİmarsız9.900,002.475,0022.04.202110:45
24Kırşehir/MucurKurugöl KöyüKöyüstüArsa250/12.188,32Tamİmarsız32.900,008.225,0022.04.202111:00
25Kırşehir/MucurKurugöl KöyüKöyüstüArsa251/11.880,81Tamİmarsız28.500,007.125,0022.04.202111:15
26Kırşehir/MucurMedetsiz KöyüEminağılıTarla104/689.565,96Tamİmarsız44.000,0011.000,0022.04.202111:30
27Kırşehir/MucurTataryeğenağa KöyüSığırmalıArsa121/12.886,53Tamİmarsız32.800,008.200,0022.04.202111:45
28Kırşehir/MucurTataryeğenağa KöyüKöyiçiHamtoprak137/5818,21Tamİmarsız9.100,002.275,0022.04.202113:30
29Kırşehir/MucurTataryeğenağa KöyüHamtoprak141/3815,00Tamİmarsız9.000,002.250,0022.04.202113:45
30Kırşehir/MucurTataryeğenağa KöyüKöyiçiArsa157/21.933,20Tamİmarsız21.550,005.387,5022.04.202114:00

 – İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
– İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
– İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
– Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
– Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
– Satışı yapılan taşınmaz mallar takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
– Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
– İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
– İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR

Resmi İlanlar: ilan.gov.tr’de                      İlan No: 01349050                                www.bik.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir