- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
Mucur Grafik Tasarımcı, Mucur Son Dakika Haber, Mucur

YEREL

YEREL SONDAKİKA HABERLERİ

MUCUR ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDEN YENİ YIL JESTİ
EĞİTİMGÜNCELKÜLTÜRYEREL

MUCUR ATATÜRKÇÜ DÜŞÜNCE DERNEĞİNDEN YENİ YIL JESTİ

Kısa adı A.D.D. olan Mucur Atatürkçü Düşünce Derneği 2023 yılı girerken ihtiyaç sahibi olan bazı öğrencilere ayakkabı dağıttı. Kaliteli botlardan oluşan 35 çift ayakkabı tespiti yapılan öğrencilere dernek binasında dağıtıldı. Mucur’u ve insanlarını seven Atatürkçü hayırsever bazı iş adamlarının maddi destekleriyle temin edilen ayakkabılar velilerinin yanında öğrencilere giydirildi. Kurulduğu günden beri hızlı bir gelişim gösteren…

İlçemiz’in İçme suyu sorunu gideriliyor
GÜNCELYEREL

İlçemiz’in İçme suyu sorunu gideriliyor

İlçemizde yapımı devam eden İçmesuyu Tesisleri Yapım İşi kapsamında Mucur’un İçmesuyu ihtiyacını 2055 yılına kadar karşılanacağı öğrenildi. Mucur Şatıroğlu Mahallesi mevkiinde açılan kuyulardan toplamda 70 lt/sn su temin edilecektir… Konuyla alakalı olarak Devlet ve Su İşleri (DSİ) Kayseri 12. Bölge Müdürlüğü şu açıklamalarda bulundu: ” Kırşehir ili Mucur İlçesi İçmesuyu Tesisleri Yapım İşi kapsamında Mucur…

ATATÜRK’ün, Mucur’a gelişini kutladık
EĞİTİMKÜLTÜRYEREL

ATATÜRK’ün, Mucur’a gelişini kutladık

Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, Mucur’a gelişinin yıl dönümü çeşitli etkinliklerle kutlandı. 22 Aralık 1919’da Mucur’da kendisini karşılamaya gelen Mucurlu çocuklara, “Bu küçük kasabada gördüğüm hürmeti, çocuklarda gördüğüm zekayı ve pırıltıyı hiçbir yerde görmedim” diyen Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal ATATÜRK’ün, Mucur’a gelişinin 103. yıl dönümü çeşitli etkinliklerde kutlandı. Program saat 10.00’da Hükümet Konağı önünde bulunan…

Mucur’daki Tiyatro gösterisi ilgi gördü
EĞİTİMKÜLTÜRYEREL

Mucur’daki Tiyatro gösterisi ilgi gördü

Mucur Şehit Sedat Mert Cumhuriyet İlkokulu’nun düzenlemiş olduğu Sait Emmi’nin Rüyası adlı tiyatro ve öğretmenlerin düzenlemiş olduğu koro programına çok sayıda davetliler katıldı. Öğrencilerin Yaşları küçük ama oyunculuklarının büyük olduğu bir tiyatro gösterisi sundular. Öğrencilere hediyelerin taktim edilmesinin ardından program sona erdi. Gazetemiz adına senaryo ve yapımda emeği geçen Sait Sargın ve öğretmenlere teşekkür ediyor…

Şehit Aileleri ve Gaziler Ziyaret Edildi
GÜNCELYEREL

Şehit Aileleri ve Gaziler Ziyaret Edildi

İlçemiz Kaymakamı Harun Kazez, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Karaca, İlçe Jandarma Komutanı J. Teğmen Muhammed Yıldız ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü İlknur Çakır birlikte ilçemizde ikamet eden Şehit Aileleri ve Gazilerimizi ziyaret etti. Şehit Uzmn. Çvş. Ramazan Karaca’nın annesi Sevim Karaca, Şehit Bahattin Yıldız’ın Eşi Senem Yıldız ile Kıbrıs Gazisi Hüseyin Parlakgöz’ü evlerinde…

Hayati Hoca Lise ve Ortaokul ziyaretlerini sürdürüyor
EĞİTİMGÜNCELYEREL

Hayati Hoca Lise ve Ortaokul ziyaretlerini sürdürüyor

İlçemiz Milli Eğitim Müdürü ve Şube Müdürleri Mucur Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ve Fatih Ortaokulunu ziyaret etti. Hayati hoca ve ekibi gerçekleştirdiği ziyarette; devam eden eğitim-öğretim yılında gerçekleştirilecek faaliyetlerin değerlendirilmesi, okul öncesi okullaşma oranının artırılması için çalışmaların sürdürülmesi, bazı okullarda bulunan kütüphanelerinin diğer okullarada kurulması ve zenginleştirilmesi, okuma alışkanlığının kazandırılması çalışmaları, okullara ait olan…

Birim İç Tet­kik Zi­ya­re­ti Ta­mam­lan­dı
GÜNCELYEREL

Birim İç Tet­kik Zi­ya­re­ti Ta­mam­lan­dı

Kır­şe­hir Ahi Evran Üni­ver­si­te­si Rek­tör­lü­ğü, Ka­li­te Yö­ne­tim Ko­or­di­na­tör­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen 2022 yılı I. İç Tet­kik saha zi­ya­ret­le­ri çer­çe­ve­sin­de Mucur Mes­lek Yük­se­ko­ku­lu Birim İç Tet­kik Top­lan­tı­sı, 24/11/2022 Per­şem­be günü 10.00-12.00 sa­at­le­ri ara­sın­da ger­çek­leş­ti­ril­di. Mü­hen­dis­lik-Mi­mar­lık Fa­kül­te­sin­den Doç. Dr. Le­vent URTEKİN ve Ka­li­te Ko­or­di­na­tör­lü­ğün­den Ersoy DOĞAN ta­ra­fın­dan ger­çek­leş­ti­ri­len zi­ya­re­te, Yük­se­ko­kul Müdür Yar­dım­cı­sı Öğr. Gör. Cü­neyd DEMİR, Yük­se­ko­kul Sek­re­te­ri…

MUCUR’DA 24 KASIM ÖĞ­RET­MEN­LER GÜNÜ KUT­LAN­DI
EĞİTİMYEREL

MUCUR’DA 24 KASIM ÖĞ­RET­MEN­LER GÜNÜ KUT­LAN­DI

Mucur Milli Eği­tim Mü­dür­lü­ğü­nün kont­ro­lün­de Sağ­lık Mes­lek Li­se­si ta­ra­fın­dan 24 Kasım 2022 Öğ­ret­men­ler Günü Mucur Halk Eği­ti­mi Mer­ke­zi Mü­dür­lü­ğü Kon­fe­rans Sa­lo­nun­da saat 10.30 da kut­lan­dı. Saygı du­ru­şu ve İstik­lal Mar­şın­dan sonra Milli Eği­tim Mü­dü­rü Sayın Ha­ya­ti AK­TÜRK, günün anlam ve önemi üze­rin­de ko­nuş­ma yaptı. Emek­li öğ­ret­men­ler­den Hü­se­yin YIL­DI­RIM, öğ­ret­men­lik mes­le­ği­nin kut­sal­lı­ğı­nı,ül­ke­nin ka­de­rin­de büyük rol oy­na­dı­ğı­nı,…

Kar­bon­mo­noksit Zehirlen­me­lerine Karşı Dikkatli Olun!
GÜNCELYEREL

Kar­bon­mo­noksit Zehirlen­me­lerine Karşı Dikkatli Olun!

Her yıl kış ay­la­rın­da bil­gi­siz­lik, yan­lış kul­la­nım ve ihmal yü­zün­den so­ba­dan sızan kar­bon­mo­nok­sit gazı ile pek çok insan ze­hir­len­me­le­re maruz ka­lı­yor. Bu kap­sam­da İlçe­miz Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi, ya­vaş­tan kış se­zo­nu­na gir­di­ği­miz şu gün­ler­de va­tan­daş­la­rı­mı­zı bil­gi­len­dir­mek için açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ya­pı­lan açık­la­ma­da şu söz­le­re yer ve­ril­di: “Kar­bon­mo­nok­sit renk­siz, tat­sız, ko­ku­suz, ze­hir­li bir gaz olup vü­cu­da so­lu­num yolu…

Mucur’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni Gerçekleşti
EĞİTİMGÜNCELYEREL

Mucur’da 10 Kasım Atatürk’ü Anma Töreni Gerçekleşti

Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Ölümünün 84. Yılı Anma Programı düzenlendi. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün aramızdan ayrılışının 84. Yıldönümü Anma programı İlçemiz Hükümet Konağı önünde bulunan Atatürk Anıtına çelenklerinin sunulmasıyla başladı. Çelenk sunumunun ardından saat:09.05’de sirenlerin çalmaya başlamasıyla 2 dakikalık saygı duruşu ve akabinde İstiklal Marşımızın okunmasının ardından bayrağımız göndere çekilip yarıya indirildi. Çelenk…