- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
Mucur Grafik Tasarımcı, Mucur Son Dakika Haber, Mucur
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Aşağıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince Açık İhale Usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mucur Hükümet Konağı 2. Katında hizmet veren Milli Emlak Şefliğinde toplanacak olan Komisyon huzurunda yapılacaktır.

Sıra Noİli/İlçesiMahallesi /KöyüMevkiiCinsiAdaParselYüzölçümü (m2)Hazine Hissesiİmar DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1Kırşehir/MucurHamdiye MahallesiHüyükArsa59114546,00TamKonut Alanı45.000,0011.250,0024.12.201809:30
2Kırşehir/MucurYenice MahallesiÇeyleArsa5433864,00TamKonut Alanı52.000,0013.000,0024.12.201809:40
3Kırşehir/MucurYenice MahallesiÇeyleArsa5434870,00TamKonut Alanı52.500,0013.125,0024.12.201809:50
4Kırşehir/MucurYenice MahallesiÇeyleArsa5435871,00TamKonut Alanı52.500,0013.125,0024.12.201810:00
5Kırşehir/MucurBudak KöyüHam Toprak15311716,85Tamİmarsız10.301,102.576,0024.12.201810:10
6Kırşehir/MucurGüzyurdu KöyüKöyiçiArsa12018841,33Tamİmarsız5.047,981.262,0024.12.201810:20
7Kırşehir/MucurGüzyurdu KöyüKöyiçiArsa122151.740,63Tamİmarsız10.443,782.611,0024.12.201810:30
8Kırşehir/MucurGüzyurdu KöyüKöyiçiArsa122163.000,02Tamİmarsız18.000,124.501,0024.12.201810:40
9Kırşehir/Mucurİnaç KöyüÜçkuyuTarla29314.900,00Tamİmarsız9.685,002.422,0024.12.201810:50
10Kırşehir/Mucurİnaç KöyüÜçkuyuTarla3012.150,00Tamİmarsız8.062,502.016,0024.12.201811:00
11Kırşehir/Mucurİnaç KöyüÜçkuyuTarla3022.650,00Tamİmarsız9.937,502.485,0024.12.201811:10
12Kırşehir/Mucurİnaç KöyüHam Toprak10723143,96Tamİmarsız1.151,68288,0024.12.201811:20
13Kırşehir/Mucurİnaç KöyüHam Toprak10724500,70Tamİmarsız4.005,601002,0024.12.201811:30
14Kırşehir/Mucurİnaç KöyüKöyiçiHam Toprak13323.528,88Tamİmarsız28.231,047.058,0024.12.201811:40
15Kırşehir/Mucurİnaç KöyüHam Toprak101241.439,89Tamİmarsız11.519,122.880,0024.12.201813:30
16Kırşehir/Mucurİnaç KöyüHam Toprak15516572,53Tamİmarsız4.580,241146,0024.12.201813:40
17Kırşehir/MucurObruk KöyüHam Toprak6822.000,00Tamİmarsız12.000,003.000,0024.12.201813:50
18Kırşehir/MucurPalangıç KöyüKöyiçiHam Toprak1018.500,00Tamİmarsız42.500,0010625,0024.12.201814:00
19Kırşehir/MucurRahmalar KöyüKöyiçiArsa34492,00Tamİmarsız3.444,00861,0024.12.201814:10
20Kırşehir/MucurRahmalar KöyüHam Toprak558610,00Tamİmarsız3.660,00915,0024.12.201814:20
21Kırşehir/MucurRahmalar KöyüHam Toprak5571.161,07Tamİmarsız9.288,562.323,0024.12.201814:30
22Kırşehir/MucurTataryeğenağa KöyüKöyiçiArsa16741465,83Tamİmarsız8.794,982.199,0024.12.201814:40
23Kırşehir/MucurTataryeğenağa KöyüKöyiçiArsa1673676,16Tamİmarsız4.056,961.015,0024.12.201814:50
24Kırşehir/MucurTataryeğenağa KöyüKöyiçiArsa13651.461,42Tamİmarsız8.769,722.193,0024.12.201815:00

 -İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
– İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
– İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
– Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
– Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
– Satışı yapılan taşınmaz mallar takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
– Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
– İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
– İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR
(Basın No: 334)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir