- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
Mucur Grafik Tasarımcı, Mucur Son Dakika Haber, Mucur
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İLAN
MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Aşağıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen ilçemiz köy ve mahallelerinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ve kiralama ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mucur Hükümet Konağı ikinci katında bulunan Kaymakamlık Bürosunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.
               1- Satışı Yapılacak Taşınmazlar

Sıra Noİli/İlçesiMahallesi/

Köyü

MevkiiCinsiAda/ParselYüzölçümü (m2)Hazine Hissesiİmar DurumuTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1Kırşehir/MucurHamdiye MahallesiYeniceArsa576/9493,00TamKonut Alanı39.700,009.925,0010.08.202009:30
2Kırşehir/MucurHamdiye MahallesiYeniceArsa576/10427,00TamKonut Alanı34.500,008.625,0010.08.202009:45
3Kırşehir/MucurHamdiye MahallesiYeniceArsa576/11430,00TamKonut Alanı34.600,008.650,0010.08.202010:00
4Kırşehir/MucurHamdiye MahallesiYeniceArsa578/7433,00TamKonut Alanı34.900,008.725,0010.08.202010:15
5Kırşehir/MucurHamdiye MahallesiYeniceArsa578/8495,00TamKonut Alanı39.800,009.950,0010.08.202010:30
6Kırşehir/MucurHamdiye MahallesiYeniceArsa578/9481,00TamKonut Alanı38.500,009.625,0010.08.202010:45
7Kırşehir/MucurSolaklı MahallesiKabakArsa871/10403,00TamKonut Alanı40.400,0010.100,0010.08.202011:00
8Kırşehir/MucurAltınyazı KöyüTilki KayasıTarla—/353820,00Tamİmarsız3.000,00750,0010.08.202011:15
9Kırşehir/MucurAltınyazı KöyüKörpınarHamtoprak—/40711.600,00Tamİmarsız46.500,0011.625,0010.08.202011:30
10Kırşehir/MucurAsmakaradam KöyüKöyiçiArsa156/2690,09Tamİmarsız8.500,002.125,0010.08.202011:45
11Kırşehir/MucurAsmakaradam KöyüKöyiçiArsa153/3698,23Tamİmarsız8.500,002.125,0010.08.202013:30
12Kırşehir/MucurAsmakaradam KöyüKöyiçiArsa153/5689,15Tamİmarsız8.500,002.125,0010.08.202013:45
13Kırşehir/MucurBayramuşağı KöyüKöyiçiArsa108/1425.973,75Tamİmarsız89.606,2522.402,0010.08.202014:00
14Kırşehir/MucurBayramuşağı KöyüKöyiçiArsa168/241.294,24Tamİmarsız18.500,004.625,0010.08.202014:15
15Kırşehir/MucurBayramuşağı KöyüKöyiçiArsa168/251.020,35Tamİmarsız14.500,003.625,0010.08.202014:30
16Kırşehir/MucurBayramuşağı KöyüKöyiçiArsa181/3230,12Tamİmarsız3.600,00900,0010.08.202014:45
17Kırşehir/MucurKaraarkaç KöyüAcerağılTarla102/404.772,06Tamİmarsız19.100,004.775,0010.08.202015:00
18Kırşehir/MucurKaraarkaç KöyüHamtoprak188/21.688,15Tamİmarsız23.800,005.950,0010.08.202015:15
19Kırşehir/MucurKaracalı KöyüKöyiçiArsa—/12094.288,00Tamİmarsız43.000,0010.750,0010.08.202015:30
20Kırşehir/MucurKarkın KöyüKöyiçiArsa—/1302815,00Tamİmarsız10.000,002.500,0010.08.202015:45
21Kırşehir/MucurKepez KöyüKöyiçiArsa—/5611.010,00Tamİmarsız12.500,003.125,0010.08.202016:00
22Kırşehir/MucurKepez KöyüKöyiçiArsa—/6014.287,26Tamİmarsız51.500,0012.875,0010.08.202016:15
23Kırşehir/MucurKepez KöyüKöyiçiArsa—/6022.248,50Tamİmarsız27.000,006.750,0011.08.202009:30
24Kırşehir/MucurKızıldağ Yeniyapan KöyüKöyiçiArsa309/1703,77Tamİmarsız8.600,002.150,0011.08.202009:45
25Kırşehir/MucurMedetsiz KöyüEminağılTarla104/689.565,96Tamİmarsız38.500,009.625,0011.08.202010:00
26Kırşehir/MucurObruk KöyüKöyiçiArsa—/458400,00Tamİmarsız5.000,001.250,0011.08.202010:15
27Kırşehir/MucurObruk KöyüKöyiçiHamtoprak—/687797,52Tamİmarsız9.700,002.425,0011.08.202010:30
28Kırşehir/MucurPalangıç KöyüKöyiçiArsa—/60269,00Tamİmarsız3.400,00850,0011.08.202010:45
29Kırşehir/MucurPalangıç KöyüKöyiçiArsa—/8943,00Tamİmarsız550,00137,5011.08.202011:00
30Kırşehir/MucurPalangıç KöyüKöyiçiHamtoprak—/615780,00Tamİmarsız9.500,002.375,0011.08.202011:15
31Kırşehir/MucurPalangıç KöyüHamtoprak—/6491.408,15Tamİmarsız17.000,004.250,0011.08.202011:30
32Kırşehir/MucurPalangıç KöyüHamtoprak—/653830,12Tamİmarsız8.500,002.125,0011.08.202011:45
33Kırşehir/MucurPalangıç KöyüHamtoprak—/6541.034,64Tamİmarsız10.500,002.625,0011.08.202013:30
34Kırşehir/MucurPalangıç KöyüKöyiçiHamtoprak—/6762.026,76Tamİmarsız24.500,006.125,0011.08.202013:45
35Kırşehir/MucurPalangıç KöyüHamtoprak—/6791.136,90Tamİmarsız15.000,003.750,0011.08.202014:00
36Kırşehir/MucurPalangıç KöyüHamtoprak—/680624,90Tamİmarsız7.600,001.900,0011.08.202014:15
37Kırşehir/MucurYazıkınık KöyüTarla—/144629.600,00Tamİmarsız118.400,0029.600,0011.08.202014:30
38Kırşehir/MucurYazıkınık KöyüBudakdağıHamtoprak—/148631.086,56Tamİmarsız124.350,0031.087,5011.08.202014:45
39Kırşehir/MucurYeşilyurt KöyüKöyiçiArsa—/78390,00Tamİmarsız4.800,001.200,0011.08.202015:00
40Kırşehir/MucurYeşilyurt KöyüKöyiçiHamtoprak—/708234,00Tamİmarsız2.500,00625,0011.08.202015:15
41Kırşehir/MucurYeşilyurt KöyüKöyiçiHamtoprak—/709661,21Tamİmarsız6.800,001.700,0011.08.202015:30
42Kırşehir/MucurYeşilyurt KöyüKöyiçiHamtoprak—/710660,02Tamİmarsız6.800,001.700,0011.08.202015:45

 B)Kiralanacak Taşınmazlar

Sıra Noİli/İlçesiMahallesi/

Köyü

MevkiiCinsiAda/ParselYüzölçümüHazine HissesiKira SüresiTahmini Yıllık Kira Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1Kırşehir/MucurİnaçÜçkuyuTarla—/3012.150,00Tam5 yıl400,00100,0011.08.202016:00
2Kırşehir/MucurKuşaklıAtkafasıArsa160/620.000,02Tam5 Yıl3.500,00875,0011.08.202016:15

– İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış  tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
– İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
– İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
– Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
– Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
– Satışı yapılan taşınmaz mallar takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
– Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
– İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
– İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
İLANEN DUYURULUR
(Basın No: 145)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir