- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

İLAN
KIRŞEHİR İL ÖZEL İDARESİ
İL ENCÜMENİ BAŞKANLIĞINDAN

            Kırşehir İl Özel İdaresi, İl Encümeninin 15.10.2020 tarih ve 204 nolu kararı gereği,  Mülkiyeti Kırşehir İl Özel İdaresine ait, Aşağıda İlçesi ve Köyleri yazılı olan taşınmazlar 2886 sayılı Devlet  İhale Kanunu’ nun 45.nci maddesine göre Açık Teklif (Artırma) Usulüyle 25.11.2020 ve  26.11.2020 tarihlerinde  saat:10.00’ dan itibaren aşağıda gösterilen Tablodaki tarih, saat ve sıralamaya göre,  Kervansaray Mahallesi Şehit Fedakar Yiğit Caddesi No:1 Merkez/Kırşehir adresinde ki İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği İl Encümen toplantı salonunda satış ihalesi yapılacaktır.
  1. Satışı yapılacak taşınmazların muhammen bedeli tablodadır.
  2. İhale Komisyonu tarafından alınan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 31. maddesi uyarınca İta amirliğince karar tarihinden itibaren 15 gün içinde onaylanır veya iptal edilir. İta amirince karar iptal edilirse ihale hükümsüz sayılır.
  3. İta amirliğince onaylanan ihale kararı 2886 sayılı Devlet İhale Yasasının 32. maddesi uyarınca işlem yapılıp; taşınmazın parası 15 gün içerisinde İdarenin göstereceği hesaba ödenip, paranın tahsiline müteakip tapu ferağı verilecektir.
  4. İhaleyi kazanan şahıs veya tüzel kişi ihaleden vazgeçmesi halinde yatırılan geçici teminatı gelir kaydedilecektir. Bir sonraki ihaleden yasaklı hale getirilecektir.
  5. İhaleye iştirak edecek gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
a) Hangi taşınmazın (parsel’ e) ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe ve Genel Şartname
b) Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
c) Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel
Kişilerden İstenmez)
d) İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve
İmza Sirküleri
e) Geçici Teminat Mektubu yada;
Banka Hesap Numaraları:
Vakıflar Bankası Kırşehir şubesi TR59 0001 5001 5800 7289 0707 67
Ziraat Bankası Kırşehir şubesi     TR88 0001 0002 6134 8311 3050 06
Banka hesaplarına yatırılan % 10 luk teminat makbuzu
f) Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
g) İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi.
SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZ LİSTESİ
Sıra No İlçesi Köyü Ada Parsel Yüz Ölçümü (m²) İdare Payı Hisse Durumu Cinsi /Niteliği Plan Durumu Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat Bedeli (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 AKÇAKENT MERKEZ MAHALLE 171 27 2040.00 2040.00 Tam 1/1 Arsa Planlı Konut Alanı (A-2) 132,600.00 TL 13,260.00 TL 25.11.2020 10:00/12:00
2 AKÇAKENT MAHSENLİ 535 6 899.73 121.96 Hisseli Kerpiç Ev, Ahır ve Arsası Planlı/Konut Alanı 3,902.72 TL 390.27 TL 25.11.2020 10:00/12:00
3 AKÇAKENT MAHSENLİ 542 3 619.67 178.19 Hisseli Avlulu Kerpiç Ev Ahır ve Arsası Planlı/Konut Alanı 5,702.08 TL 570.21 TL 25.11.2020 10:00/12:00
4 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 145 1 851.55 851.55 Tam 1/1 Kerpiç Ev ve Arsası Plansız Alan 16,179.45 TL 1,617.95 TL 25.11.2020 10:00/12:00
5 AKPINAR ÇİFTLİKMEHMETAĞA 175 1 528.68 528.65 Tam 1/1 Kerpiç Ev ve Arsası Plansız Alan 10,044.35 TL 1,004.44 TL 25.11.2020 10:00/12:00
6 ÇİÇEKDAĞI BOĞAZEVCİ 225 7 1049.44 1049.44 Tam 1/1 Arsa Plansız Alan 26,236.00 TL 2,623.60 TL 25.11.2020 10:00/12:00
7 ÇİÇEKDAĞI BOĞAZEVCİ 225 8 1012.04 1012.04 Tam 1/1 Arsa Plansız Alan 25,301.00 TL 2,530.10 TL 25.11.2020 10:00/12:00
8 ÇİÇEKDAĞI FEVZİÇAKMAK 1018 2 959.00 764.40 Hisseli Arsa Planlı Konut Alanı (A-5) 229,320.00 TL 22,932.00 TL 25.11.2020 10:00/12:00
9 MUCUR ASMAKARADAM 195 3 296.55 296.55 Tam 1/1 Arsa Plansız Alan 5,041.35 TL 504.14 TL 25.11.2020 10:00/12:00
10 MUCUR İNANÇ 155 5 70.61 70.61 Tam 1/1 Avlu Plansız Alan 2,824.40 TL 282.44 TL 25.11.2020 10:00/12:00
11 KAMAN GÜLTEPE 113 1 881.32 881.32 Tam 1/1 Kerpiç Ev ve Arsası Plansız Alan 15,863.76 TL 1,586.38 TL 25.11.2020 10:00/12:00
12 KAMAN KARAKAYA 156 1 201.14 201.14 Tam 1/1 Arsa Plansız Alan 4,223.94 TL 422.39 TL 25.11.2020 10:00/12:00
13 KAMAN KARAKAYA 157 1 117.33 117.33 Tam 1/1 Kerpiç Ev Plansız Alan 2,463.93 TL 246.39 TL 25.11.2020 10:00/12:00
14 KAMAN KARGINSELİMAĞA 199 1 196.29 196.29 Tam 1/1 Kerpiç Ev ve Arsası Plansız Alan 4,318.38 TL 431.84 TL 25.11.2020 10:00/12:00
15 KAMAN KARGINSELİMAĞA 199 2 152.21 152.21 Tam 1/1 Kerpiç Ev ve Arsası Plansız Alan 3,348.62 TL 334.86 TL 25.11.2020 10:00/12:00
16 KAMAN KEKİLLİ ALİ 112 5 6329,15 6329.15 Tam 1/1 Arsa Plansız Alan 126,583.00 TL 12,658.30 TL 25.11.2020 10:00/12:00
17 KAMAN KEKİLLİ ALİ 124 5 932.41 932.41 Tam 1/1 Ev ve Arsası Plansız Alan 18,648.20 TL 1,864.82 TL 25.11.2020 10:00/12:00
18 KAMAN KEKİLLİ ALİ 124 6 306.44 306.44 Tam 1/1 Ev ve Arsası Plansız Alan 6,128.80 TL 612.88 TL 25.11.2020 10:00/12:00
19 KAMAN KEKİLLİ ALİ 124 7 864.96 864.96 Tam 1/1 Arsa Plansız Alan 17,299.20 TL 1,729.92 TL 25.11.2020 10:00/12:00
20 KAMAN SAVCILI KURUTLU 141 2 691.96 691.96 Tam 1/1 Ev ve Arsa Plansız Alan 13,839.20 TL 1,383.92 TL 25.11.2020 10:00/12:00
21 KAMAN SAVCILIBÜYÜKOBA 155 2 1.486,08 984.03 Hisseli Behçeli Kerpiç Ev ve Tandırlık Konut Alanı (A-2) 63,961.95 TL 6,396.20 TL 25.11.2020 10:00/12:00
22 KAMAN SAVCILIEBEYİT 135 3 2008.54 2008.54 Tam 1/1 Kerpiç Ev ve Arsası Plansız Alan 50,213.50 TL 5,021.35 TL 25.11.2020 10:00/12:00
23 KAMAN YELEK 143 6 644.37 290.17 Hisseli Arsa Konut Alanı ( S-2 ) 7,254.25 TL 725.43 TL 25.11.2020 10:00/12:00
24 MERKEZ ECİKAĞIL 101 2 4045.12 4045.12 Tam 1/1 Kargir Ev ve Müştemilatı ve Arsası Plansız Alan 84,947.52 TL 8,494.75 TL 25.11.2020 10:00/12:00
25 MERKEZ ECİKAĞIL 101 4 3992.55 3992.55 Tam 1/1 Kargir Ev ve Müştemilatı ve Arsası Plansız Alan/İrtifaklı 83,843.55 TL 8,384.36 TL 25.11.2020 10:00/12:00
26 MERKEZ ECİKAĞIL 101 5 4541.57 4541.57 Tam 1/1 Arsa Plansız Alan/İrtifaklı 95,372.97 TL 9,537.30 TL 25.11.2020 10:00/12:00
27 MERKEZ ECİKAĞIL 102 8 1074,15 1074.15 Tam 1/1 Arsa Plansız Alan/İrtifaklı 22,557.15 TL 2,255.72 TL 25.11.2020 10:00/12:00
28 MERKEZ ÇAYAĞZI 206 5 3142.66 1411.76 Hisseli Arsa Konut Alanı ( S-2 ) 84,705.60 TL 8,470.56 TL 25.11.2020 10:00/12:00
29 MERKEZ ÇAYAĞZI 141 3 581.34 135.08 Hisseli Arsa Konut Alanı ( S-2 ) 8,104.80 TL 810.48 TL 25.11.2020 10:00/12:00
30 MERKEZ DEĞİRMENKAŞI 197 6 2300.00 2277.90 Hisseli Kerpiç Ev ve Arsası Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 45,558.00 TL 4,555.80 TL 25.11.2020 10:00/12:00
31 MERKEZ DEĞİRMENKAŞI 197 7 2810.00 2810.00 Tam 1/1 Kerpiç Ev ve Arsası Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 56,200.00 TL 5,620.00 TL 25.11.2020 10:00/12:00
32 MERKEZ DEĞİRMENKAŞI 216 3 2.332.00 2332.00 Tam 1/1 Arsa Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 46,640.00 TL 4,664.00 TL 25.11.2020 10:00/12:00
33 MEREKZ DEĞİRMENKAŞI 201 4 1000.00 1000.00 Tam 1/1 Kerpiç Ev ve Arsası Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 20,000.00 TL 2,000.00 TL 25.11.2020 10:00/12:00
34 MERKEZ DEGİRMENKAŞI 201 5 850,00 850.00 Tam 1/1 Arsa Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 17,000.00 TL 1,700.00 TL 25.11.2020 10:00/12:00
35 MERKEZ DEĞİRMENKAŞI 224 1 750.00 750.00 Tam 1/1 Arsa Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 15,000.00 TL 1,500.00 TL 25.11.2020 10:00/12:00
36 MERKEZ DEĞİRMENKAŞI 224 2 1500.00 1500.00 Tam 1/1 Arsa Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 30,000.00 TL 3,000.00 TL 25.11.2020 10:00/12:00
37 MERKEZ DEĞİRMENKAŞI 224 3 695.00 695.00 Tam 1/1 Arsa Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 13,900.00 TL 1,390.00 TL 25.11.2020 10:00/12:00
38 MERKEZ DEĞİRMENKAŞI 224 4 565.00 565.00 Tam 1/1 Arsa Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 11,300.00 TL 1,130.00 TL 25.11.2020 10:00/12:00
39 MERKEZ DEĞİRMENKAŞI 224 5 565.00 565.00 Tam 1/1 Arsa Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 11,300.00 TL 1,130.00 TL 25.11.2020 10:00/12:00
40 MERKEZ DEĞİRMENKAŞI 224 6 750.00 750.00 Tam 1/1 Arsa Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 15,000.00 TL 1,500.00 TL 25.11.2020 10:00/12:00
41 MERKEZ DEĞİRMENKAŞI 224 7 750.00 750.00 Tam 1/1 Arsa Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 15,000.00 TL 1,500.00 TL 26.11.2020 10:00/12:00
42 MERKEZ DEĞİRMENKAŞI 226 3 850.00 850.00 Tam 1/1 Arsa Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 17,000.00 TL 1,700.00 TL 26.11.2020 10:00/12:00
43 MERKEZ DEĞİRMENKAŞI 226 4 700.00 700.00 Tam 1/1 Arsa Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 14,000.00 TL 1,400.00 TL 26.11.2020 10:00/12:00
44 MERKEZ HASHÜYÜK 0 323 2500.00 2500.00 Tam 1/1 Kerpiç Ev ve Arsası Plansız Alan 75,000.00 TL 7,500.00 TL 26.11.2020 10:00/12:00
45 MERKEZ KARAHIDIR 133 3 595.00 595.00 Tam 1/1 Arsa Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 17,850.00 TL 1,785.00 TL 26.11.2020 10:00/12:00
46 MERKEZ KARAHIDIR 210 9 547.00 547.00 Tam 1/1 Arsa Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 16,410.00 TL 1,641.00 TL 26.11.2020 10:00/12:00
47 MERKEZ KARAHIDIR 241 3 794.00 794.00 Tam 1/1 Arsa Kerpiç Ev Kiler Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 23,820.00 TL 2,382.00 TL 26.11.2020 10:00/12:00
48 MERKEZ KARAHIDIR 242 8 805.00 805.00 Tam 1/1 Arsa Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 24,150.00 TL 2,415.00 TL 26.11.2020 10:00/12:00
49 MERKEZ KORTULU 111 132 2186.37 2186.37 Tam 1/1 Arsa Plansız Alan 48,100.14 TL 4,810.01 TL 26.11.2020 10:00/12:00
50 MERKEZ KORTULU 111 133 382.25 382.25 Tam 1/1 Arsa Plansız Alan 8,409.50 TL 840.95 TL 26.11.2020 10:00/12:00
51 MERKEZ KORTULU 189 2 5776.03 5776.03 Tam 1/1 Arsa Plansız Alan 98,192.51 TL 9,819.25 TL 26.11.2020 10:00/12:00
52 MERKEZ SEVDİĞİN 194 3 2565.89 2565.89 Tam 1/1 Arsa Plansız Alan 166,782.85 TL 16,678.29 TL 26.11.2020 10:00/12:00
53 MERKEZ SEVDİĞİN 194 4 1883.45 1883.45 Tam 1/1 Kerpiç Ev ve Arsası Plansız Alan 122,424.25 TL 12,242.43 TL 26.11.2020 10:00/12:00
54 MERKEZ SIDIKLIBÜYÜKOBA 347 2 340.94 340.94 Tam 1/1 Kerpiç Ev ve Bahçesi Plansız Alan 6,136.92 TL 613.69 TL 26.11.2020 10:00/12:00
55 MERKEZ SIDIKLIKÜÇÜKOBA 342 3 1021.04 1021.04 Tam 1/1 Arsa Plansız Alan 21,441.84 TL 2,144.18 TL 26.11.2020 10:00/12:00
56 MERKEZ SIDIKLIKÜÇÜKOBA 342 4 1540.74 1540.74 Tam 1/1 Arsa Plansız Alan 32,355.54 TL 3,235.55 TL 26.11.2020 10:00/12:00
57 MERKEZ SIDIKLIORTAOBA 184 2 426.92 426.92 Tam 1/1 Kerpiç Ev ve Bahçesi Plansız Alan 7,684.56 TL 768.46 TL 26.11.2020 10:00/12:00
58 MERKEZ SIDIKLIORTAOBA 188 1 760.72 760.72 Tam 1/1 Kargir Ev ve Bahçesi Plansız Alan 13,692.96 TL 1,369.30 TL 26.11.2020 10:00/12:00
59 MERKEZ SIDIKLIORTAOBA 189 9 1041.57 1041.57 Tam 1/1 Kargir Ev ve Bahçesi Plansız Alan 18,748.26 TL 1,874.83 TL 26.11.2020 10:00/12:00
60 MERKEZ TOKLÜMEN 126 1 6003.88 163.02 Hisseli Arsa Günübirlik Tesis Alanı 11,411.40 TL 1,141.14 TL 26.11.2020 10:00/12:00
61 MERKEZ TOKLÜMEN 209 7 553.44 553.44 Tam 1/1 Arsa Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 33,206.40 TL 3,320.64 TL 26.11.2020 10:00/12:00
62 MERKEZ TOKLÜMEN 209 8 551.53 551.53 Tam 1/1 Arsa Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 33,091.80 TL 3,309.18 TL 26.11.2020 10:00/12:00
63 MERKEZ TOKLÜMEN 371 17 594.89 594.89 Tam 1/1 Kerpiç Ev ve Avlusu Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 29,744.50 TL 2,974.45 TL 26.11.2020 10:00/12:00
64 MERKEZ TOKLÜMEN 442 35 710.08 710.08 Tam 1/1 Kerpiç Ev Ahır ve Arsası Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 35,504.00 TL 3,550.40 TL 26.11.2020 10:00/12:00
65 MERKEZ TOKLÜMEN 463 4 358.53 358.53 Tam 1/1 Arsa Konut Alanı        ( S-2 ) Uygulama görmemiştir 17,926.50 TL 1,792.65 TL 26.11.2020 10:00/12:00
66 MERKEZ TOKLÜMEN 475 28 267.93 267.93 Tam 1/1 Bahçe Planlı /Konut Alanı ( S-2 ) 16,075.80 TL 1,607.58 TL 26.11.2020 10:00/12:00
67 MERKEZ ULUPINAR 220 5 664,11 664.11 Tam 1/1 Arsa Planlı/Konut Alanı (A-2) 16,602.75 TL 1,660.28 TL 26.11.2020 10:00/12:00
68 MERKEZ ULUPINAR 378 8 544.00 544.00 Tam 1/1 Arsa Planlı/Konut Alanı (A-2) 13,600.00 TL 1,360.00 TL 26.11.2020 10:00/12:00
69 MERKEZ ULUPINAR 379 1 543.53 543.53 Tam 1/1 Arsa Planlı/Konut Alanı (A-2) 13,588.25 TL 1,358.83 TL 26.11.2020 10:00/12:00
70 MERKEZ UZUNALİUŞAĞI 359 12 759.68 735.50 Hisseli Arsa Plansız Alan 15,445.50 TL 1,544.55 TL 26.11.2020 10:00/12:00
71 MERKEZ UZUNALİUŞAĞI 359 13 810.69 784.88 Hisseli Arsa Plansız Alan 16,482.48 TL 1,648.25 TL 26.11.2020 10:00/12:00
72 MERKEZ UZUNALİUŞAĞI 359 14 2542.84 2461.90 Hisseli Kerpiç Ev ve Arsası Plansız Alan/İrtifaklı 51,699.90 TL 5,169.99 TL 26.11.2020 10:00/12:00
73 MERKEZ YEŞİLLİ 130 217 870.00 870.00 Tam 1/1 Arsa Plansız Alan 21,750.00 TL 2,175.00 TL 26.11.2020 10:00/12:00
74 MERKEZ YUKARIHOMURLU 103 8 1500.00 1500.00 Tam 1/1 Arsa Planlı/Konut Alanı 27,000.00 TL 2,700.00 TL 26.11.2020 10:00/12:00
75 MERKEZ YUKARIHOMURLU 112 6 1000.00 1000.00 Tam 1/1 Arsa Planlı/Konut Alanı 18,000.00 TL 1,800.00 TL 26.11.2020 10:00/12:00
76 MERKEZ YUKARIHOMURLU K 111 12 1506.00 1506.00 Tam 1/1 Arsa Planlı/Konut Alanı 27,108.00 TL 2,710.80 TL 26.11.2020 10:00/12:00
77 MERKEZ YUKARIHOMURLU K 113 10 1724.00 1724.00 Tam 1/1 Arsa Planlı/Konut Alanı 31,032.00 TL 3,103.20 TL 26.11.2020 10:00/12:00
78 MERKEZ YUKARIHOMURLU K 121 4 1590.00 1590.00 Tam 1/1 Arsa Planlı/Konut Alanı 28,620.00 TL 2,862.00 TL 26.11.2020 10:00/12:00
79 MERKEZ YUKARIHOMURLU K 112 11 850.00 850.00 Tam 1/1 Arsa Planlı/Konut Alanı 15,300.00 TL 1,530.00 TL 26.11.2020 10:00/12:00
80 MERKEZ YUKARIHOMURLU K 118 9 1000.00 1000.00 Tam 1/1 Arsa Planlı/Konut Alanı 18,000.00 TL 1,800.00 TL 26.11.2020 10:00/12:00
81 MERKEZ YUKARIHOMURLU K 118 11 850.00 850.00 Tam 1/1 Arsa Planlı/Konut Alanı 15,300.00 TL 1,530.00 TL 26.11.2020 10:00/12:00
6- İstekliler istenilen belgeleri ihale tarihinde saat:09.00 a kadar  ihale Komisyonu Başkanlığına verip;  sözlü olarak pey sürebilmeleri için ihale komisyonunda hazır bulunmaları gerekmektedir İhalede pey sürme/artırma 500.00 TL dir.
7- Satıştan doğan her türlü vergi, resim, harç vb. giderler alıcıya aittir. Satışı yapılacak taşınmazlar K.D.V ‘den muaftır.
8- İhaleye telefon, telgraf ve faksla yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda, postada meydana gelecek gecikmeler dikkate alınmayacaktır.
9- Komisyon ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.10- Satış ihalesine ait taşınmaz mal satış şartnamesi, her gün mesai saatleri içerisinde İmar ve Kentsel İyileştirme Müdürlüğünde görebilir veya şartnameyi  ücretsiz olarak alabilirler. Ayrıca http://www.kirsehirozelidare.gov.tr/  adresinden taşınmaz mal satış şartnamesine ulaşabilirler. İLAN OLUNUR.
Resmi İlanlar: www.ilan.gov.tr’de                BASIN: 01241327 www.bik.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir