- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

Mucur Belediye Başkanlığı’nın 41 Adet Taşınmaz Satış ve Kiralama İlanı

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN
GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRA İLANI
41 ADET TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRA LİSTESİ (İhale Tarihi 20.01.2022)

 • Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait Solaklı ve Yenice Mahallesinde bulunan 41 adet taşınmazlar Belediye Encümeninin 10.12.2021 tarih ve 70 Sayılı Kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile satışı yapılacaktır.
 • Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait Yenice Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Terminal İçerisi NO:14/İ adresinde yer alan 21,00 m2 İşyeri Belediye Encümeninin 10.12.2021 tarih ve 71 Sayılı Kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile 3 (ÜÇ) yıllığına kiraya verilecektir.
 • Aşağıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 3. katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

Toplam Arsa muhammen bedeline en az  %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

 1. Hangi taşınmaz ya da taşınmazların ihalesine iştirak edeceğine dair dilekçe
 2. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
 3. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
 4. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
 5. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir
 6. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
 7. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
 8. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
 • Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:00’ e kadar Emlak Şefliğine teslim
 • İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta
 • İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
 • İhale de teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
 1. İhalemizin 31 ve 32 sırada yer alan Solaklı Mahallesi 1 Ada 4 Parsel 35 ve 36 nolu bürolar birlikte satışı yapılacak olup, öncesinde Belediye Başkanlık Makamı ve sekreterlik olarak kullanılmakta olup, kapılar ses yalıtımı için kaplama yapılmış, duvarlar 1 sınıf duvar kâğıdı ve yerler derzli laminat parke ile kaplı olup tavanlarda spot aydınlatma ve led mevcuttur.
 2. İhalemizin 33 ve 34 sırada yer alan Solaklı Mahallesi 1 Ada 4 Parsel 37 ve 38 nolu bürolar birlikte satışı yapılacak olup, 37 nolu bağımsız bölüm içerisinde 6,00 m2 ve 3,30 m2 toplam 19,80 m2’ lik ayrı bir ofis bulunmaktadır. Ofisin yerler derzli laminat, duvarlar 1. sınıf duvar kâğıdı ve tavanlarda spot aydınlatma ve led mevcuttur. İçerisinde 1,27 m2 ve 1,52 m2 ebatlarında lavabo ve tuvalet bulunmaktadır.
 3. İhalemizin 35 ve 36 sırada yer alan Solaklı Mahallesi 1 Ada 4 Parsel 39 ve 40 nolu bürolar fiziki durumları birleşik olduğundan birlikte satışı yapılacaktır.

 

S.No Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Yüz Ölçümü (m2) Satışı Yapılacak İdare Payı/Hissesi  m² Taşınmazın Cinsi/Niteliği Taşınmazın Plan Durumu Görülen m2 Satış Fiyatı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Yenice Mahallesi/

Ofis Civarı Mevkii

3071 1 1.135,00 m2 Hisseli 1.085,00 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat Konut 140,00 151.900,00 ₺ 4.560,000 TL 20.01.2022 13:30-17:00
2 Yenice Mahallesi/

Ofis Civarı Mevkii

3072 2 400,00 m2 400,00 ARSA Ayrık Nizam-3 Kat- Konut 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
3 Yenice Mahallesi/

Ofis Civarı Mevkii

3072 3 400,00 m2 400,00

 

ARSA Ayrık Nizam-3 Kat- Konut 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
4 Yenice Mahallesi/

Ofis Civarı Mevkii

3072 4 400,00 m2 400,00

 

ARSA Ayrık Nizam-3 Kat- Konut 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
5 Yenice Mahallesi/

Ofis Civarı Mevkii

3072 5 371,00 m2 371,00

 

ARSA Ayrık Nizam-3 Kat-Konut 140,00 51.940,00 ₺ 1.560,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
6 Yenice Mahallesi/

Ofis Civarı Mevkii

3072 6 510,00 m2 510,00

 

ARSA Ayrık Nizam-3 Kat- KONUT 145,00 73.950,00 ₺ 2.220,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
7 Yenice Mahallesi/

Ofis Civarı Mevkii

3072 7 400,00 m2 400,00

 

ARSA Ayrık Nizam-3 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
8 Yenice Mahallesi/

Ofis Civarı Mevkii

3072 8 400,00 m2 400,00

 

ARSA Ayrık Nizam-3 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
9 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3072 9 400,00 m2 400,00

 

ARSA Ayrık Nizam-3 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
10 Yenice Mahallesi/ Ofiscivarı Mevkii 3072 10 425,00 m2 400,00

 

ARSA Ayrık Nizam-3 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 TL 20.01.2022 13:30-17:00
11 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 698 3 665,00 m2 665,00

 

ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 150,00 99.750,00 ₺ 3.000,00 20.01.2022 13:30-17:00
12 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 698 4 665,00 m2 665,00

 

ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 150,00 99.750,00 ₺ 3.000,00 20.01.2022 13:30-17:00
13 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 698 5 754,00 m2 754,00

 

ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 150,00 113.100,00 ₺ 3.400,00 20.01.2022 13:30-17:00
14 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 700 11 425,00 m2 425,00

 

ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 140,00 59.500,00 ₺ 1.785,00 20.01.2022 13:30-17:00
15 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 700 12 400,00 m2 400,00

 

ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺  

1.680,00

20.01.2022 13:30-17:00
16 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 700 13 400,00 m2 400,00

 

ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 20.01.2022 13:30-17:00
17 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 703 10 429,00 m2 429,00

 

ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 135,00 57.915,00 ₺ 1.750,00 20.01.2022 13:30-17:00
18 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 703 11 411,00 m2 411,00

 

ARSA Ayrık Nizam-2 Kat-KONUT 135,00 55.485,00 ₺ 1.670,00 20.01.2022 13:30-17:00
19 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 703 12 404,00 m2 404,00

 

ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 140,00 56.560,00 ₺ 1.700,00 20.01.2022 13:30-17:00
20 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 703 14 400,00 m2 400,00

 

ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 20.01.2022 13:30-17:00
21 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 703 15 400,00 m2 400,00

 

ARSA Ayrık Nizam-2 Kat-KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 20.01.2022 13:30-17:00
22 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 703 21 400,00 m2 400,00

 

ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 20.01.2022 13:30-17:00
23 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 703 22 400,00 m2 400,00

 

ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 140,00 56.000,00 ₺ 1.680,00 20.01.2022 13:30-17:00
24 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 703 23 401,00 m2 401,00

 

ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 140,00 56.140,00 ₺ 1.690,00 20.01.2022 13:30-17:00
25 Solaklı Mahallesi/ Körpınar Mevkii 706 8 446,00 m2 446,00

 

ARSA Ayrık Nizam-2 Kat- KONUT 135,00 60.210,00 ₺ 1.810,00 20.01.2022 13:30-17:00
26 Solaklı Mahallesi 01 04 26 m2 60,00 m2  

Dükkân

Zemin  23 Nolu Bağımsız Bölüm  

 

3.870,00

 

 

232.200,00

 

 

7.000,00

20.01.2022 13:30-17:00
27 Solaklı Mahallesi 01 04 34 m2 Zemin 31 Nolu Bağımsız Bölüm
28 Solaklı Mahallesi 01 04 20 m2 20 m2 Büro 1. Kat  32 Nolu Bağımsız Bölüm 3.390,00 67.800,00 2.035,00 20.01.2022 13:30-17:00
29 Solaklı Mahallesi 01 04 20 m2 20 m2 Büro 1. Kat  33 Nolu Bağımsız Bölüm 3.390,00 67.800,00 2.035,00 20.01.2022 13:30-17:00
30 Solaklı Mahallesi 01 04 20 m2 20 m2 Büro 1. Kat   34 Nolu Bağımsız Bölüm 3.390,00 67.800,00 2.035,00 20.01.2022 13:30-17:00
31 Solaklı Mahallesi 01 04 20 m2 60,00 m2 Büro 1. Kat  35 – 36 Nolu Bağımsız Bölüm  

 

 

3.600,00

 

 

 

216.000,00

 

 

 

6.480,00

 

20.01.2022

 

13:30-17:00
32 Solaklı Mahallesi 01 04 40 m2
33 Solaklı Mahallesi 01 04 44m2 66 m2

 

Büro

 

1. Kat   37 – 38  Nolu Bağımsız Bölüm

 

 

3.530,00

 

232.980,00

 

7.000,00

20.01.2022

 

13:30-17:00
34 Solaklı Mahallesi 01 04 22 m2
 

35

Solaklı Mahallesi 01 04 16  m2 33,00 m2 Büro 1. Kat   39 – 40  Nolu Bağımsız Bölüm 3.360,00 110.880,00 3.330,00  

20.01.2022

 

13:30-17:00
36 Solaklı Mahallesi 01 04 17 m2
37 Solaklı Mahallesi 01 04 18 m2 18 m2 Büro 1. Kat    41 Nolu Bağımsız Bölüm 3.180,00 57.240,00 1.720,00 20.01.2022 13:30-17:00
38 Solaklı Mahallesi 01 04 19 m2 19 m2 Büro 1. Kat   42 Nolu Bağımsız Bölüm 3.180,00 60.420,00 1.815,00 20.01.2022 13:30-17:00
39 Solaklı Mahallesi 01 04 21 m2 21 m2 Büro 1. Kat   43 Nolu Bağımsız Bölüm 3.180,00 66.780,00 2.005,00 20.01.2022 13:30-17:00
40 Solaklı Mahallesi 01 04 22 m2 22 m2 Büro 1. Kat     44 Nolu Bağımsız Bölüm 3.180,00 69.960,00 2.100,00 20.01.2022 13:30-17:00
41 Solaklı Mahallesi 01 04 22 m2 22 m2 Büro 1. Kat   45 Nolu Bağımsız Bölüm 3.180,00 69.960,00 2.100,00 20.01.2022 13:30-17:00
 

S.No

 

Kiraya Verilecek

Taşınmazın Adresi

Bulunduğu Yer Kiraya Verilecek Yüz Ölçümü (m2) Kiraya Verilecek İşyeri m2  

 

 

Taşınmazın Cinsi/Niteliği

 

 

 

 

 

 

 

Kullanım Amacı

Aylık Kira Bedeli Yıllık Kira Bedeli  

Geçici Teminat Bedeli

İhale Tarihi İhale Saati
1 Yenice Mah. Mehmet Akif Ersoy Cad. No:14/İ İlçe Terminali 21 21 İşyeri Terminal İçerisinde Çay Ocağı İşletmeciliği  

 

325,00

 

 

3.900,00

 

 

200,00

20.01.2022 16.00-17:00

Resmi İlanlar: ilan.gov.tr ‘de              İlan No: ILN01520850              Bik.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir