- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

Mucur Belediye Başkanlığı, 56 Adet Arsayı ihale ile satılığa çıkardı

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI
56 ADET ARSA SATIŞI LİSTESİ

 

 1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Hamdiye, Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 56 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 27.10.2023 tarih ve 56 sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
 2. Arsaların 01–30’ uncu sırasında olanların ihalesi 20.11.2023 Pazartesi Günü saat 13.30’ da başlayarak arsa sıralamasına göre ve arsaların 31–56’ ncı sırasında olanların ihalesi 21.11.2023 Salı Günü saat 13.30’ da başlayarak arsa sıralamasına göre,  yapılacaktır.
 3. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların  ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam Arsa muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

 1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
  4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
  5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
  6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
  7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
 2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 12:00’ a kadar Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarih ve saatte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
 3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. İhale ve şartnamesi ve hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
 5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.

İLAN OLUNUR.

S.
No
Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Yüz Ölçümü (m2) Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2 Taşınmazın Cinsi/ Niteliği Taşınmazın İmar Plan Durumu Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Hamdiye Mahallesi 570 1 508,00 508,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 294.640,00 TL 8.839.20 TL 20.11.2023 13.30-17.00
2 Hamdiye Mahallesi 570 2 409,00 409,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 237.220,00 TL 7.116,60 TL 20.11.2023 13.30-17.00
3 Hamdiye Mahallesi 570 3 407,00 407,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 236.060,00 TL 7.081,80 TL 20.11.2023 13.30-17.00
4 Hamdiye Mahallesi 570 4 419,00 419,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 243.020,00 TL 7.290,60 TL 20.11.2023 13.30-17.00
5 Hamdiye Mahallesi 570 5 408,00 408,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 236.640,00 TL 7.099,20 TL 20.11.2023 13.30-17.00
6 Hamdiye Mahallesi 570 6 409,00 409,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 237.220,00 TL 7.116,60 TL 20.11.2023 13.30-17.00
7 Hamdiye Mahallesi 570 7 496,00 496,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 287.680,00 TL 8.630,40 TL 20.11.2023 13.30-17.00
8 Hamdiye Mahallesi 570 8 499,00 499,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 289.420,00 TL 8.682,60 TL 20.11.2023 13.30-17.00
9 Hamdiye Mahallesi 570 9 414,00 414,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 240.120,00 TL 7.203,60 TL 20.11.2023 13.30-17.00
10 Hamdiye Mahallesi 570 10 410,00 410,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 237.800,00 TL 7.134,00 TL 20.11.2023 13.30-17.00
11 Hamdiye Mahallesi 570 11 418,00 418,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 242.440,00 TL 7.273,20 TL 20.11.2023 13.30-17.00
12 Hamdiye Mahallesi 570 12 403,00 403,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 233.740,00 TL 7.012,20 TL 20.11.2023 13.30-17.00
13 Hamdiye Mahallesi 570 13 405,00 405,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 234.900,00 TL 7.047,00 TL 20.11.2023 13.30-17.00
14 Hamdiye Mahallesi 570 14 511,00 511,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 296.380,00 TL 8.891,40 TL 20.11.2023 13.30-17.00
15 Hamdiye Mahallesi 578 5 437,00 437,00 ARSA A3(0.30-0.90) 495,00 TL 216.315,00 TL 6.489,45 TL 20.11.2023 13.30-17.00
16 Hamdiye Mahallesi 578 12 420,00 420,00 ARSA A3(0.30-0.90) 495,00 TL 207.900,00 TL 6.237,00 TL 20.11.2023 13.30-17.00
17 Hamdiye Mahallesi 578 13 419,00 419,00 ARSA A3(0.30-0.90) 495,00 TL 207.405,00 TL 6.222,15 TL 20.11.2023 13.30-17.00
18 Hamdiye Mahallesi 578 14 420,00 420,00 ARSA A3(0.30-0.90) 495,00 TL 207.900,00 TL 6.237,00 TL 20.11.2023 13.30-17.00
19 Hamdiye Mahallesi 592 4 433,00 433,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 251.140,00 TL 7.534,20 TL 20.11.2023 13.30-17.00
20 Hamdiye Mahallesi 592 5 434,00 434,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 251.720,00 TL 7.551,60 TL 20.11.2023 13.30-17.00
21 Hamdiye Mahallesi 592 6 436,00 436,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 252.880,00 TL 7.586,40 TL 20.11.2023 13.30-17.00
22 Hamdiye Mahallesi 592 7 548,00 548,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 317.840,00 TL 9.535,20 TL 20.11.2023 13.30-17.00
23 Hamdiye Mahallesi 592 8 520,00 520,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 301.600,00 TL 9.048,00 TL 20.11.2023 13.30-17.000
24 Hamdiye Mahallesi 592 10 430,00 430,00 ARSA A3(0.30-0.90) 580,00 TL 249.400,00 TL 7.482,00 TL 20.11.2023 13.30-17.000
25 Hamdiye Mahallesi 593 5 420,00 420,00 ARSA A3(0.30-0.90) 535,00 TL 224.700,00 TL 6.741,00 TL 20.11.2023 13.30-17.00
26 Hamdiye Mahallesi 593 8 475,00 475,00 ARSA A3(0.30-0.90) 535,00 TL 254.125,00 TL 7.623,75 TL 20.11.2023 13.30-17.00
27 Hamdiye Mahallesi 593 9 506,00 506,00 ARSA A3(0.30-0.90) 535,00 TL 270.710,00 TL 8.121,30 TL 20.11.2023 13.30-17.00
28 Solaklı Mahallesi 580 13 595,00 595,00 ARSA A3(0.30-0.90) 410,00 TL 243.950,00 TL 7.318,50 TL 20.11.2023 13.30-17.00
29 Solaklı Mahallesi 580 14 595,00 595,00 ARSA A3(0.30-0.90) 410,00 TL 243.450,00 TL 7.318,50 TL 20.11.2023 13.30-17.00
30 Solaklı Mahallesi 580 15 593,00 593,00 ARSA A3(0.30-0.90) 410,00 TL 243.130,00 TL 7.293,90 TL 20.11.2023 13.30-17.00
31 Solaklı Mahallesi 580 16 715,00 715,00 ARSA A3(0.30-0.90) 410,00 TL 293.150,00 TL 8.794,50 TL 21.11.2023 13.30-17.00
32 Solaklı Mahallesi 588 9 534,00 534,00 ARSA A2(0.30-0.60) 615,00 TL 328.410,00 TL 9.852,30 TL 21.11.2023 13.30-17.00
33 Solaklı Mahallesi 1119 1 560,00 560,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 207.200,00 TL 6.216,00 TL 21.11.2023 13.30-17.00
34 Solaklı Mahallesi 1119 4 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 188.700,00 TL 5.661,00 TL 21.11.2023 13.30-17.00
35 Solaklı Mahallesi 1119 5 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 188.700,00 TL 5.661,00 TL 21.11.2023 13.30-17.00
36 Solaklı Mahallesi 1119 6 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 188.700,00 TL 5.661,00 TL 21.11.2023 13.30-17.00
37 Solaklı Mahallesi 1119 7 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 188.700,00 TL 5.661,00 TL 21.11.2023 13.30-17.00
38 Solaklı Mahallesi 1119 8 530,00 530,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 196.100,00 TL 5.883,00 TL 21.11.2023 13.30-17.00
39 Solaklı Mahallesi 1119 9 530,00 530,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 196.100,00 TL 5.883,00 TL 21.11.2023 13.30-17.00
40 Solaklı Mahallesi 1119 10 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 188.700,00 TL 5.661,00 TL 21.11.2023 13.30-17.00
41 Solaklı Mahallesi 1119 11 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 188.700,00 TL 5.661,00 TL 21.11.2023 13.30-17.00
42 Solaklı Mahallesi 1119 13 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 188.700,00 TL 5.661,00 TL 21.11.2023 13.30-17.00
43 Solaklı Mahallesi 1119 14 510,00 510,00 ARSA A2(0.30-0.60) 370,00 TL 188.700,00 TL 5.661,00 TL 21.11.2023 13.30-17.00
44 Solaklı Mahallesi 3100 4 375,00 375,00 ARSA A2(0.30-0.60) 580,00 TL 217.500,00 TL 6.525,00 TL 21.11.2023 13.30-17.00
45 Solaklı Mahallesi 3105 2 1.321,00 1.321,00 ARSA A2(0.30-0.60) 580,00 TL 766.180,00 TL 22.985,40 TL 21.11.2023 13.30-17.00
46 Solaklı Mahallesi 3125 11 375,00 375,00 ARSA A3(0.30-0.90) 650,00 TL 243.750,00 TL 7.312,50 TL 21.11.2023 13.30-17.00
47 Solaklı Mahallesi 3126 14 340,00 340,00 ARSA A3(0.30-0.90) 670,00 TL 227.800,00 TL 6.834,00 TL 21.11.2023 13.30-17.00
48 Solaklı Mahallesi 3191 7 507,00 507,00 ARSA A2(0.30-0.60 710,00 TL 359.970,00 TL 10.799,10 TL 21.11.2023 13.30-17.00
49 Solaklı Mahallesi 3191 8 508,00 508,00 ARSA A2(0.30-0.60 710,00 TL 360.680,00 TL 10.820,40 TL 21.11.2023 13.30-17.00
50 Yenice Mahallesi 3082 2 586,00 586,00 ARSA A3(0.30-0.90) 680,00 TL 398.480,00 TL 11.954,40 TL 21.11.2023 13.30-17.00
51 Yenice Mahallesi 3083 1 375,00 375,00 ARSA A3(0.30-0.90) 630,00 TL 255.000,00 TL 7.650,00 TL 21.11.2023 13.30-17.00
52 Yenice Mahallesi 3083 2 350,00 350,00 ARSA A3(0.30-0.90) 630,00 TL 220.500,00 TL 6.615,00 TL 21.11.2023 13.30-17.00
53 Yenice Mahallesi 3083 3 375,00 375,00 ARSA A3(0.30-0.90) 630,00 TL 236.250,00 TL 7.087,50 TL 21.11.2023 13.30-17.00
54 Yenice Mahallesi 3084 2 344,00 344,00 ARSA A3(0.30-0.90) 710,00 TL 244.240,00 TL 7.327,20 TL 21.11.2023 13.30-17.00
55 Yenice Mahallesi 3089 2 376,00 376,00 ARSA A3(0.30-0.90) 710,00 TL 266.960,00 TL 8.008,80 TL 21.11.2023 13.30-17.00
56 Yenice Mahallesi 3089 4 375,00 375,00 ARSA A3(0.30-0.90) 710,00 TL 266.250,00 TL 7.987,50 TL 21.11.2023 13.30-17.00

Resmi ilanlar: ilan.gov.tr’de                                                                                                            BASIN:ILN01922503                                                                bik.gov.tr

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir