- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

Mucur Belediyesi’ne ait 1 Kiralık ve 47 Taşınmaz İhale ile satılacak

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 1 (BİR) ADET ÇAY OCAĞI
KİRALAMA VE 47 ADET ARSA SATIŞ İLANI
 1. Mülkiyetleri Mucur Belediyesine ait İlçemiz Acıöz, Hamdiye, Karşıyaka, Osmangazi,  Solaklı ve Yenice Mahallelerinde bulunan toplam 47 adet arsa vasıflı taşınmazlar Belediye Encümeninin 03.05.2024 tarih ve 16 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık İhale usulü ile satışı yapılacaktır.
 2. Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait İlçemiz Yenice Mahallesi Şehit Fırat Yılmaz Çakıroğlu Caddesi Mustafa Bumin Parkı No: 19 adreste bulunan Çay Ocağı Belediye Encümeninin 03.05.2024 tarih ve 16 Sayılı kararına istinaden 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
 3. Taşınmazların İhalesi 21.05.2024 Salı Günü saat 14.00’ da başlayarak taşınmaz sıralamasına göre yapılacaktır.
 4.  İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde ihale iptal edilecektir.

Yukarıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların  ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 4 katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.
Toplam taşınmaz muhammen bedelin %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.

 1. İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;
  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
  4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir.
  5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
  6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
  7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
 2. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile Belediye Emlak Şefliğine teslim edilecek olup, belirtilen tarihte belgeleri teslim etmeyenler ihaleye katılamayacaktır.
 3. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 4. İhale ve şartnamesi ve hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
 5. İhalede teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup, en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
S. No Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Yüz Ölçümü (m2) Satışı Yapılacak İdare Payı/ Hissesi  m2 Taşınmazın Cinsi/ Niteliği Taşınmazın İmar Plan Durumu Encümence uygun Görülen1 m2 Fiyatı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi
1 Acıöz Mahallesi 1120 1 496 496 ARSA A2(0.30-0.60) 430,00 TL 213.280,00 TL 6.398,40 TL 21.05.2024
2 Acıöz Mahallesi 1120 2 496 496 ARSA A2(0.30-0.60) 430,00 TL 213.280,00 TL 6.398,40 TL 21.05.2024
3 Acıöz Mahallesi 1120 3 496 496 ARSA A2(0.30-0.60) 430,00 TL 213.280,00 TL 6.398,40 TL 21.05.2024
4 Acıöz Mahallesi 1120 4 496 496 ARSA A2(0.30-0.60) 430,00 TL 213.280,00 TL 6.398,40 TL 21.05.2024
5 Hamdiye Mahallesi 570 3 407 407 ARSA A3(0.30-0.90) 590,00 TL 240.130,00 TL 7.203,90 TL 21.05.2024
6 Hamdiye Mahallesi 570 4 419 419 ARSA A3(0.30-0.90) 590,00 TL 247.210,00 TL 7.416,30 TL 21.05.2024
7 Hamdiye Mahallesi 570 5 408 408 ARSA A3(0.30-0.90) 590,00 TL 240.720,00 TL 7.221,60 TL 21.05.2024
8 Hamdiye Mahallesi 570 6 409 409 ARSA A3(0.30-0.90) 590,00 TL 241.310,00 TL 7.239,30 TL 21.05.2024
9 Hamdiye Mahallesi 578 5 437 437 ARSA A3(0.30-0.90) 590,00 TL 257.830,00 TL 7.734,90 TL 21.05.2024
10 Hamdiye Mahallesi 578 12 420 420 ARSA A3(0.30-0.90) 590,00 TL 247.800,00 TL 7.434,00 TL 21.05.2024
11 Hamdiye Mahallesi 578 13 419 419 ARSA A3(0.30-0.90) 590,00 TL 247.210,00 TL 7.416,30 TL 21.05.2024
12 Hamdiye Mahallesi 578 14 420 420 ARSA A3(0.30-0.90) 590,00 TL 247.800,00 TL 7.434,00 TL 21.05.2024
13 Hamdiye Mahallesi 593 5 420 420 ARSA A3(0.30-0.90) 680,00 TL 285.600,00 TL 8.568,00 TL 21.05.2024
14 Karşıyaka Mahallesi 1138 3 451 451 ARSA A2(0.30-0.60) 775,00 TL 349.525,00 TL 10.485,75 TL 21.05.2024
15 Osmangazi Mahallesi 1122 2 485 485 ARSA A2(0.30-0.60) 900,00 TL 436.500,00 TL 13.095,00 TL 21.05.2024
16 Osmangazi Mahallesi 1122 3 485 485 ARSA A2(0.30-0.60) 900,00 TL 436.500,00 TL 13.095,00 TL 21.05.2024
17 Osmangazi Mahallesi 1122 4 485 485 ARSA A2(0.30-0.60) 900,00 TL 436.500,00 TL 13.095,00 TL 21.05.2024
18 Solaklı Mahallesi 1135 1 600 600 ARSA A2(0.30-0.60) 600,00 TL 360.000,00 TL 10.800,00 TL 21.05.2024
19 Solaklı Mahallesi 1135 2 406 406 ARSA A2(0.30-0.60) 600,00 TL 243.600,00 TL 7.308,00 TL 21.05.2024
20 Solaklı Mahallesi 1135 3 402 402 ARSA A2(0.30-0.60) 600,00 TL 241.200,00 TL 7.236,00 TL 21.05.2024
21 Solaklı Mahallesi 1131 7 788 788 ARSA A2(0.30-0.60) 600,00 TL 472.800,00 TL 14.184,00 TL 21.05.2024
22 Solaklı Mahallesi 1131 8 534 534 ARSA A2(0.30-0.60) 600,00 TL 320.400,00 TL 9.612,00 TL 21.05.2024
23 Solaklı Mahallesi 1131 9 500 500 ARSA A2(0.30-0.60) 600,00 TL 300.000,00 TL 9.000,00 TL 21.05.2024
24 Solaklı Mahallesi 1119 5 510 510 ARSA A2(0.30-0.60) 400,00 TL 204.000,00 TL 6.120,00 TL 21.05.2024
25 Solaklı Mahallesi 1119 6 510 510 ARSA A2(0.30-0.60) 400,00 TL 204.000,00 TL 6.120,00 TL 21.05.2024
26 Solaklı Mahallesi 1119 9 530 530 ARSA A2(0.30-0.60) 400,00 TL 212.000,00 TL 6.360,00 TL 21.05.2024
27 Solaklı Mahallesi 1119 10 510 510 ARSA A2(0.30-0.60) 400,00 TL 204.000,00 TL 6.120,00 TL 21.05.2024
28 Solaklı Mahallesi 1119 11 510 510 ARSA A2(0.30-0.60) 400,00 TL 204.000,00 TL 6.120,00 TL 21.05.2024
29 Solaklı Mahallesi 3055 1 565 565 ARSA A2(0.30-0.60) 530,00 TL 299.450,00 TL 8.983,50 TL 21.05.2024
30 Solaklı Mahallesi 3055 2 610 610 ARSA A2(0.30-0.60) 530,00 TL 323.300,00 TL 9.699,00 TL 21.05.2024
31 Solaklı Mahallesi 3055 15 420 420 ARSA A2(0.30-0.60) 530,00 TL 222.600,00 TL 6.678,00 TL 21.05.2024
32 Solaklı Mahallesi 3056 1 375 375 ARSA A2(0.30-0.60) 550,00 TL 206.250,00 TL 6.187,50 TL 21.05.2024
33 Yenice Mahallesi 3063 1 425 425 ARSA A5(0.30-1.50) 470,00 TL 199.750,00 TL 5.992,50 TL 21.05.2024
34 Yenice Mahallesi 3063 2 425 425 ARSA A5(0.30-1.50) 470,00 TL 199.750,00 TL 5.992,50 TL 21.05.2024
35 Yenice Mahallesi 3063 3 400 400 ARSA A5(0.30-1.50) 470,00 TL 188.000,00 TL 5.640,00 TL 21.05.2024
36 Yenice Mahallesi 3063 4 425 425 ARSA A5(0.30-1.50) 515,00 TL 218.875,00 TL 6.566,25 TL 21.05.2024
37 Yenice Mahallesi 3063 5 425 425 ARSA A5(0.30-0.60) 515,00 TL 218.875,00 TL 6.566,25 TL 21.05.2024
38 Yenice Mahallesi 3069 9 375 375 ARSA A3(0.30-0.90) 800,00 TL 300.000,00 TL 9.000,00 TL 21.05.2024
39 Yenice Mahallesi 3081 1 400 400 ARSA A3(0.30-0.90) 800,00 TL 320.000,00 TL 9.600,00 TL 21.05.2024
40 Yenice Mahallesi 3081 2 387 387 ARSA A3(0.30-0.90) 800,00 TL 309.600,00 TL 9.288,00 TL 21.05.2024
41 Yenice Mahallesi 3081 3 388 388 ARSA A3(0.30-0.90) 800,00 TL 310.400,00 TL 9.312,00 TL 21.05.2024
42 Yenice Mahallesi 3081 4 388 388 ARSA A3(0.30-0.90) 800,00 TL 310.400,00 TL 9.312,00 TL 21.05.2024
43 Yenice Mahallesi 3081 5 387 387 ARSA A3(0.30-0.90) 800,00 TL 309.600,00 TL 9.288,00 TL 21.05.2024
44 Yenice Mahallesi 3081 6 400 400 ARSA A3(0.30-0.90) 800,00 TL 320.000,00 TL 9.600,00 TL 21.05.2024
45 Yenice Mahallesi 3080 5 388 388 ARSA A3(0.30-0.90) 800,00 TL 310.400,00 TL 9.312,00 TL 21.05.2024
46 Yenice Mahallesi 3080 6 400 400 ARSA A3(0.30-0.90) 800,00 TL 320.000,00 TL 9.600,00 TL 21.05.2024
47 Yenice Mahallesi 3084 7 373 373 ARSA A3(0.30-0.90) 850,00 TL 317.050,00 TL 9.511,50 TL 21.05.2024
S.No Taşınmazın Mahallesi Taşınmazın
Caddesi
No Toplam Alan Toplam Alan Taşınmazın Cinsi Taşınmazın
Durumu
Encümence
uygun Görülen1
1 Aylık Fiyatı
Muhammen
Bedeli (Aylık)
Geçici Teminat İhale Tarihi
1
1
Yenice Mahallesi Şht. Fırat Yılmaz
Çakıroğlu
Caddesi
Mustafa
Bumin Parkı
No: 19
10 m2 10 m2 Çay Ocağı Faal 2.000,00 TL 2.000,00 TL 2.160,00 TL 21.05.2024

Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de                              BASIN: ILN02027415

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir