- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

SELMA SEKİ – Ortaklığın Giderilmesi İlanı

T.C. MUCUR SULH HUKUK MAHKEMESİ
Sayı :2023/365 Esas

Konu : SELMA SEKİ İLAN

Davacı tarafından açılan ortaklığın giderilmesi davasının yapılan yargılamasında;
Mahkememizce dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün tebliğ edilebilir bir adresinizin bulunmadığı gerekçesi ile tebligat talebi yerine getirilememiştir. Bu sebeple tarafınıza dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün ilanen tebliğine karar verilmiştir.
Durusma günü olan 10/09/2024 günü saat: 10:05 de duruşmada bizzat hazır bulunmanız, dava dilekçesine karşı ,dava dilekçesinin tebliğinden itibaren iki hafta içinde cevap dilekçesi sunabileceğiniz ilk itirazlarınızı ancak cevap dilekçesi ile ileri sürebileceğiniz varsa delillerinizi cevap dilekçesi ile bildirmeniz ya da başka yerden getirilmesi gereken deliller için gerekli açıklamaları yapmanız , süresinde cevap dilekçesi sunmadığınız takdirde davacı yanca iddia olunan vakıaları inkar etmiş sayılacağınız , iddia ve savunmaların ancak dilekçeler aşamasında değiştirilip genişletilebilineceği hususu tebliğ ve ihtar olunur.

Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de                              BASIN: ILN02039167

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir