- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

İLAN MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1)  Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait Yenice Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Otogar İçerisi No: 14/İ adreste bulunan Yazıhane (İşyeri) 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.
1-a) Yenice Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Otogar İçerisi No: 14/İ adreste bulunan Yazıhanenin (İşyeri) muhammen bedeli aylık 450,00 TL olup, geçici teminatı (% 3) 486,00 TL’ dir.
1-b) Yenice Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Otogar İçerisi No: 14/İ adreste bulunan Yazıhanenin (İşyeri) ihalesi 17.03.2017 Cuma günü saat 10:00’ te Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı Salonunda ihaleye çıkarılacak olup, ihaleye istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalenin 24.03.2017 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
2)  Yenice Mahallesi Çukuryeri Mevkii 762 ada 2 parsel 3.205 m2, Hamdiye Mahallesi Kızılgedik Mevkii 568 ada 2 parsel 429 m2, Solaklı Mahallesi Köygözüken Mevkii 220 ada 28 parsel 3.500 m2, Solaklı Mahallesi Köygözüken Mevkii 220 ada 27 parsel 32.981,70 m2, taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince ihale ile satışı yapılacaktır.
2-a) Yenice Mahallesi Çukuryeri Mevkii 762 ada 2 parsel 3.205 m2 taşınmazın bir m2’ sinin muammen bedeli 400.00 TL olup % 3 geçici teminatı 38.460.00 TL;
2-b)  Hamdiye Mahallesi Kızılgedik Mevkii 568 ada 2 parsel 429 m2 taşınmazın bir m2’ sinin muammen bedeli 40.00 TL olup % 3 geçici teminatı 515.00 TL;
2-c) Solaklı Mahallesi Köygözüken Mevkii 220 ada 28 parsel 3.500 m2 taşınmazın bir m2’ sinin muammen bedeli 25.00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.625.00 TL;
2-d) Solaklı Mahallesi Köygözüken Mevkii 220 ada 27 parsel 32.981,70 m2 taşınmazın bir m2’ sinin muammen bedeli 25.00 TL olup % 3 geçici teminatı 24.737.00 TL;
3-a) Yenice Mahallesi Çukuryeri Mevkii 762 ada 2 parsel 3.205 m2 taşınmazın ihalesi 17.03.2017 Cuma günü saat 10:10’ de,
3-b) Hamdiye Mahallesi Kızılgedik Mevkii 568 ada 2 parsel taşınmazın ihalesi 17.03.2017 Cuma günü saat 10:30’ te,
3-c) Solaklı Mahallesi Köygözüken Mevkii 220 ada 28 parsel taşınmazın ihalesi 17.03.2017 Cuma günü saat 10:45’ de;
3-d) Solaklı Mahallesi Köygözüken Mevkii 220 ada 27 parsel taşınmazın ihalesi 17.03.2017 Cuma günü saat 11:00’ de Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihale 24.03.2017 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
4) İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) belirtilen gün ve saatte ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar geçici teminatı, Belediyemiz veznesine veya Banka hesap numarasına yatırmış olmaları gerekmektedir.
6) İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek İhale Şartname ve ekleri ile ihaleye katılacaklarda istenilen belgeleri görmeleri gerekmektedir.
7) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin:
—  Nüfus cüzdanı fotokopisini (kimlik numarası yazılı olacak)
—  Vergi kimlik numarası
—  İkametgâh İl Muhabereni
8)     İhaleye tüzel kişi adına katılacakların:
—  Tebligat için adres, telefon ve faks beyanını
—  Noterden alınmış yetki belgesini
—  İmzaya yetkili kişilerin imza sirküsünü ihale başlamadan önce, ihale komisyonunun vermeleri gerekmektedir.
İlgililere ilanen duyurulur. (B.No:80)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir