- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN • 40 Adet Arsa-Tarla Satış İlanı

İLAN
MUCUR MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

Aşağıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen ilçemiz köy ve mahallelerinde bulunan mülkiyeti Hazineye ait taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde Mucur Hükümet Konağı ikinci katında bulunan Milli Emlak Şefliğinde toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

Sıra No İli/İlçesi Mahallesi /

Köyü

Mevkii Cinsi Ada/Parsel Yüzölçümü (m2) Hazine Hissesi İmar Durumu Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 129/108 774,93 Tam İmarsız 12.250,00 3.675,00 26/10/2021 09:30
2 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 129/109 758,41 Tam İmarsız 12.000,00 3.600,00 26/10/2021 09:45
3 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 148/1 188,64 Tam İmarsız 3.250,00 975,00 26/10/2021 10:00
4 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 198/1 949,76 Tam İmarsız 14.850,00 4.455,00 26/10/2021 10:15
5 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 198/2 954,82 Tam İmarsız 15.000,00 4.500,00 26/10/2021 10:30
6 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 198/4 782,14 Tam İmarsız 12.350,00 3.705,00 26/10/2021 10:45
7 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 198/5 789,81 Tam İmarsız 12.450,00 3.735,00 26/10/2021 11:00
8 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 198/6 768,41 Tam İmarsız 12.100,00 3.630,00 26/10/2021 11:15
9 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 198/7 759,21 Tam İmarsız 12.000,00 3.600,00 26/10/2021 11:30
10 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 198/8 768,76 Tam İmarsız 12.100,00 3.630,00 26/10/2021 11:45
11 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 198/9 772,73 Tam İmarsız 12.250,00 3.675,00 26/10/2021 13:15
12 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 198/10 790,73 Tam İmarsız 12.450,00 3.735,00 26/10/2021 13:30
13 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 198/11 784,33 Tam İmarsız 12.350,00 3.705,00 26/10/2021 13:45
14 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 198/12 825,27 Tam İmarsız 13.000,00 3.900,00 26/10/2021 14:00
15 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 199/1 754,83 Tam İmarsız 11.900,00 3.570,00 26/10/2021 14:15
16 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 199/2 766,81 Tam İmarsız 12.100,00 3.630,00 26/10/2021 14:30
17 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 199/3 782,19 Tam İmarsız 12.350,00 3.705,00 26/10/2021 14:45
18 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 199/4 778,06 Tam İmarsız 12.250,00 3.675,00 26/10/2021 15:00
19 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 199/5 830,59 Tam İmarsız 13.150,00 3.945,00 26/10/2021 15:15
20 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 220/3 734,67 Tam İmarsız 12.500,00 3.750,00 26/10/2021 15:30
21 Kırşehir/Mucur Asmakaradam Köyü Köyiçi Arsa 165/4 637,34 Tam İmarsız 10.750,00 3.225,00 27/10/2021 09:30
22 Kırşehir/Mucur Bayramuşağı Köyü Kurtbayırı Tarla 152/119 2.068,87 Tam İmarsız 4.650,00 1.395,00 27/10/2021 09:45
23 Kırşehir/Mucur Kurugöl Köyü Taştepe Tarla 282/177 5.626,17 Tam İmarsız 18.950,00 5.685,00 27/10/2021 10:00
24 Kırşehir/Mucur Tataryeğenağa Köyü Köyiçi Arsa 157/7 2.500,00 Tam İmarsız 30.800,00 9.240,00 27/10/2021 10:15
25 Kırşehir/Mucur Tataryeğenağa Köyü Köyiçi Arsa 111/1 9.820,71 Tam İmarsız 121.000,00 36.300,00 27/10/2021 10:30
26 Kırşehir/Mucur Tataryeğenağa Köyü Köyiçi Arsa 144/2 6.808,48 Tam İmarsız 84.000,00 25.200,00 27/10/2021 10:45
27 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 129/94 768,51 Tam İmarsız 12.100,00 3.630,00 27/10/2021 11:00
28 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 129/95 753,55 Tam İmarsız 11.850,00 3.555,00 27/10/2021 11:15
29 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 129/96 789,93 Tam İmarsız 12.400,00 3.720,00 27/10/2021 11:30
30 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 129/97 768,28 Tam İmarsız 12.100,00 3.630,00 27/10/2021 11:45
31 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 129/98 815.97 Tam İmarsız 12.800,00 3.840,00 27/10/2021 13:15
32 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 129/99 755,34 Tam İmarsız 11.850,00 3.555,00 27/10/2021 13:30
33 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 129/100 783,93 Tam İmarsız 12.300,00 3.690,00 27/10/2021 13:45
34 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 129/101 746,56 Tam İmarsız 11.750,00 3.525,00 27/10/2021 14:00
35 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 129/102 785,34 Tam İmarsız 12.350,00 3.705,00 27/10/2021 14:15
36 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 129/103 747,71 Tam İmarsız 11.800,00 3.540,00 27/10/2021 14:30
37 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 129/104 806,45 Tam İmarsız 12.700,00 3.810,00 27/10/2021 14:45
38 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 129/105 734,49 Tam İmarsız 11.550,00 3.465,00 27/10/2021 15:00
39 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 129/106 737,06 Tam İmarsız 11.650,00 3.495,00 27/10/2021 15:15
40 Kırşehir/Mucur Aydoğmuş Köyü Köycivarı Arsa 129/107 761,17 Tam İmarsız 12.000,00 3.600,00 27/10/2021 15:30

– İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
– Banka teminat mektubu verilmesi halinde “Teminat Mektubunun Süresiz, Limit içi olması” ve teyit yazısının da ibrazı gerekmektedir.
– İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
– Hayat Eve Sığar (HES) Uygulamasında veya E-Devlet üzerinden HES kodu sorgusunda durumun riskli olmaması ve bu durumun ihale saatinden önce Hükümet Konağı girişinde ibraz edilerek ispatı gerekmektedir.
– Hazine taşınmazlarının satış işlemlerinde satış bedeli, sınırlı ayni hak tesisi (irtifak hakkı ve kullanmaya izin verilmesi işlemlerinde ise yıllık bedeller üzerinden 5 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 1 (yüzde bir), 5 Milyon TL’den 10 Milyon TL’ye kadar olan kısmı için % 0.5 (binde beş), 10 Milyon TL’yi aşan kısmı için % 0.25 (on binde yirmi beş) işlem bedeli alınacaktır.
– İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
– Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
– Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
– Satışı yapılan taşınmaz mallar takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
– Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
– İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
– İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR

Resmi İlanlar: ilan.gov.tr’de           İlan no: ILN01462133              bik.gov.tr

Comments

  1. Mucur milliemlak şefliğinde hazine arazilerinin 2021ve22 yılları ihalesi nezaman yapılacak bilgi verebilirmisiniz

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir