- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

Mucur Şatıroğlu Mahallesinde 5 Tarla Satılacak

T.C. MUCUR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2023/16 SATIŞ

TAŞINMAZIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2023/16 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri ve adresi: Kırşehir İl, Mucur İlçe, SATIROĞLU Mahallesi, 373 Ada, 88 Parsel, Taşınmaz tapuda bağ vasfında olup bağ vasfını yitirmiştir. Yüzölçümü : 2.579,23 m2 Kıymeti : 51.585,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 – 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 – 10:16
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 10:16
Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 – 10:16

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri ve adresi: Kırşehir İl, Mucur İlçe, SATIROĞLU Mahallesi, 402 Ada, 12 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfındadır. Yüzölçümü : 20.011,21 m2 Kıymeti : 300.168,15 TL KDV Oranı : %10
Kaydındaki Şerhler: 2942 sayılı kamulaştırma kanunun 7. Maddesine göre belirtme tesisi
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 – 10:27
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 – 10:27
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 10:27
Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 – 10:27

3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri ve adresi: Kırşehir İl, Mucur İlçe, SATIROĞLU Mahallesi, 405 Ada, 12 Parsel, Taşınmaz tapuda kavaklık olarak geçmekte ise de kavaklık vasfını yitirmiş ve bir kısım söğüt ağaçları bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 4.819,44 m2 Kıymeti : 183.680,40 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 – 10:38
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 – 10:38
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 10:38
Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 – 10:38

4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri ve adresi: Kırşehir İl, Mucur İlçe, SATIROĞLU Mahallesi, 406 Ada, 3 Parsel, Taşınmaz tapuda Avlulu iki kerpiç geçmekte ise de arsa üzerinde ekonomik ömrü olmayan üzüm omcaları bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 2.811,12 m2 Kıymeti : 562.224,00 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 – 10:49
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 – 10:49
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 10:49
Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 – 10:49

5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri ve adresi: Kırşehir İl, Mucur İlçe, SATIROĞLU Mahallesi, 418 Ada, 39 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfındadır Yüzölçümü : 8.849,64 m2 Kıymeti : 132.744,60 TL KDV Oranı : %10
Artırma Bilgileri

1.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 08/11/2023 – 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 15/11/2023 – 11:01
2.Artırma Başlangıç Tarih ve Saati : 06/12/2023 – 11:01
Bitiş Tarih ve Saati : 13/12/2023 – 11:01

(İİK m.114 ve m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.

Resmi ilanlar ilan.gov.tr’de                                                                         BASIN:ILN01906198

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir