- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
GÜNCEL YEREL

REFERANDUMA “EVET” TOPLANTISINA MUCURDAN YOĞUN İLGİ

Ak Parti Referanduma EVET toplantısı 28 Ocak Cumartesi günü İlçemiz Halk Eğitim Merkezi’nde yapıldı.
Yapılan toplantıya Milletvekilleri Salih ÇETİNKAYA ve Mikail ARSLAN, Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar BAHÇECİ, AKP Kırşehir İl Başkanı Mustafa KENDİRLİ ve yönetimi, Mucur İlçe Başkanı Hüseyin GÜNGÖR ve yönetimi, AKP İl ve İlçe Kadın ve Gençlik Kolları yönetimi, AKP eski Mucur İlçe Başkanı Burak ÖZTÜRK ve vatandaşlar katıldı.
Mucurda yapılan ve yapılacak olan hizmetler ve değişecek yeni anayasa maddelerinin gündeme getirildiği toplantı Ak Parti İl ve İlçe yönetiminin konuşmalar yapmasıyla sona erdi. Referandum ile gündeme getirilen Yeni Anayasa maddeleri şunlardır:
– Milletvekili sayısı 550’den 600’e çıkarılacak.
– Milletvekili seçilebilme yaşı 25’ten 18’e indirilecek.
– TBMM ve Cumhurbaşkanlığı seçimleri, 5 yılda bir aynı gün yapılacak.
– Meclis, denetim ve bilgi edinme yetkisini, “Meclis araştırması”, “Genel görüşme”, “Meclis soruşturması” ve “Yazılı soru” yoluyla kullanacak
– Cumhurbaşkanının partisiyle ilişiği kesilmeyecek.
– Cumhurbaşkanının görev süresi 5 yıl olacak. Bir kişi en fazla 2 kez cumhurbaşkanı seçilebilecek.
– Cumhurbaşkanlığına, seçimlerde geçerli oyların en az yüzde 5’ini alan partiler ile en az 100 bin seçmen aday gösterebilecek.
– Seçimde, geçerli oyların salt çoğunluğunu alan aday cumhurbaşkanı seçilecek.
– Cumhurbaşkanı “Devlet başkanı” olacak, yürütme yetkisini üstlenecek, Başkomutanlığı temsil edecek.
– Cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ile bakanları atayacak ve görevlerine son verecek.
– Cumhurbaşkanı, anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları gerekli gördüğü takdirde halkoyuna sunacak.
– Cumhurbaşkanı, yürütme yetkisine ilişkin konularda Cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarabilecek.
– Kanunda açıkça düzenlenen konularda cumhurbaşkanlığı kararnamesi çıkarılamayacak.
– TBMM’nin aynı konuda kanun çıkarması durumunda, cumhurbaşkanlığı kararnamesi hükümsüz olacak.
– TBMM cumhurbaşkanı, cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar hakkında soruşturma açılmasını isteyebilecek.
– Hakkında soruşturma açılmasına karar verilen cumhurbaşkanı seçim kararı alamayacak.
– Cumhurbaşkanı, bir veya daha fazla cumhurbaşkanı yardımcısı atayabilecek.
– Cumhurbaşkanı yardımcıları ve bakanlar, milletvekili seçilme yeterliliğine sahip olanlar arasından cumhurbaşkanı tarafından atanacak ve görevden alınacak.
– Milletvekilleri, cumhurbaşkanı yardımcısı ve bakan olarak atanırlarsa üyelikleri sona erecek.
– TBMM, üye tamsayısının beşte üç çoğunluğu ile seçimlerin yenilenmesine karar verebilecek.
– Cumhurbaşkanı, kanunda düzenlenen ilgili şartların gerçekleşmesi halinde OHAL ilan edebilecek.
– Disiplin mahkemeleri dışında askeri Mahkemeler kurulamayacak.
– Hakimler ve Savcılar Yüksek Kurulunun adı, Hakimler ve Savcılar Kurulu şeklinde değişecek.
– Bütçeyi Cumhurbaşkanı Meclise sunacak.
– Bakanlar Kurulu olmayacak. Yürütme yetkisi ve görevi, Cumhurbaşkanı tarafından anayasaya ve kanunlara uygun olarak kullanılacak ve yerine getirilecek.
– TBMM’nin bir sonraki seçimi ve Cumhurbaşkanı seçimi, 3 Kasım 2019 tarihinde birlikte yapılacak.
– Askeri Yargıtay, Askeri Yüksek İdare Mahkemesi ve askeri mahkemeler kalkacak.
Haber: Halil DAĞLI

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir