- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

T.C. TOPRAK MAHSULLERİ OFİSİ KIRŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan aşağıda özellikleri ve muhammen bedelleri belirtilen gayrimenkuller TMO İhale Yönetmeliği 22/4 maddesi Kapalı Zarfla Teklif Alma Usulü ile satışa sunulacaktır.
Satışa ilişkin ihale 28.12.2018 tarihinde ve aşağıda belirtilen saatlerde ilgili yönetmelik maddesi gereği Kapalı Zarfla Teklif alınması yöntemi ile yapılacaktır. İhalede kapalı zarfla verilen teklifler açıldıktan sonra en düşük teklif sahibi hariç (üç ve üçten fazla teklif olması durumunda bu hüküm geçerlidir) diğer istekliler arasında açık artırmaya geçilir. İhale açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibiyle pazarlık yapılmak suretiyle TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü Teknik İşler Servisinde yapılacaktır. Açık artırma her bir gayrimenkul için ayrı ayrı ve tespit edilen muhammen bedel üzerinden yapılacaktır.
1. İhale 28.12.2018 tarihinde aşağıda her gayrimenkul için belirtilen saatlerde yapılacak olup ihaleye katılımcı olmadığı takdirde aynı şartname hükümleri dahilinde 03.01.2019 tarihi saat 10:00’da yeniden yapılacaktır.
2. İhaleye teklif verecek istekliler aşağıda belirtilen yer, tarih ve saatte kapalı zarf ile tekliflerini vereceklerdir.
3. Gayrimenkullerin Muhammen bedelleri ve geçici teminat tutarları aşağıda belirtilmiştir.
4. Tekliflerin geçerlilik süresi ihale tarihinden itibaren 90 takvim günüdür.
5. İhale için istenilen belgeler ve gayrimenkule ait şartname ihalenin yapılacağı TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü Teknik İşler Servisinden ve 0386 25 263 23 nolu telefondan öğrenilebilir veya satın alınabilir. İstekliler şartnameyi satın almak zorundadır.
6. Şartname satış bedeli KDV Dahil 50.00 TL dir.
7. TMO 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii değildir. İhaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
8. Söz konusu gayrimenkuller için KDV alınmayacaktır.
9. İletişim Adresi: Ankara Cad. M.Ali Yapıcı Bulvarı No:80 TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü
Tel: 0386 252 63 23 Faks: 0386 252 63 22
(Basın No: 348)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir