- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi

Etiket: MUCUR TOP­LUM SAĞ­LI­ĞI MER­KEZİ KAR­BON­MO­NOKSİT ZEHİRLEN­ME­LERİNE KARŞI UYAR­DI

Kar­bon­mo­noksit Zehirlen­me­lerine Karşı Dikkatli Olun!
GÜNCELYEREL

Kar­bon­mo­noksit Zehirlen­me­lerine Karşı Dikkatli Olun!

Her yıl kış ay­la­rın­da bil­gi­siz­lik, yan­lış kul­la­nım ve ihmal yü­zün­den so­ba­dan sızan kar­bon­mo­nok­sit gazı ile pek çok insan ze­hir­len­me­le­re maruz ka­lı­yor. Bu kap­sam­da İlçe­miz Top­lum Sağ­lı­ğı Mer­ke­zi, ya­vaş­tan kış se­zo­nu­na gir­di­ği­miz şu gün­ler­de va­tan­daş­la­rı­mı­zı bil­gi­len­dir­mek için açık­la­ma­lar­da bu­lun­du. Ya­pı­lan açık­la­ma­da şu söz­le­re yer ve­ril­di: “Kar­bon­mo­nok­sit renk­siz, tat­sız, ko­ku­suz, ze­hir­li bir gaz olup vü­cu­da so­lu­num yolu…