- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait Yenice Mahallesi Şehit Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU Caddesi No:7 adreste bulunan Büfe, Yenice Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Otogar içerisi No:14 -A/B adresinde bulunan Yazıhane, Yenice Mahallesi Ankara – Kayseri Asfaltı güzergâhı Karayolları belediye arsasının içerisinde bulunan Büfe ve Hamidiye Mahallesi 30-27-A pafta 195 ada üzerinde bulunan Belediye Vahşi Toplama yerinin (çöplüğün) 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince 3 (üç) yıllığına ihale ile kiraya verilecektir.
1-a) Yenice Mahallesi Şehit Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU Caddesi No:7 adreste bulunan büfenin muhammen bedeli aylık 750,00 TL olup, geçici teminatı (% 3) 810,00 TL,
Yenice Mahallesi Ankara – Kayseri Asfaltı güzergâhı Karayolları belediye arsasının içerisinde bulunan büfenin muhammen bedeli aylık 250,00 TL olup, geçici teminatı (% 3) 270,00 TL’dir.
Yenice Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Otogar içerisi No:14 -A/B adresinde bulunan Yazıhane muhammen bedeli aylık 2.300,00 TL olup, geçici teminatı (% 3) 2.500,00 TL’dir.
Hamidiye Mahallesi 30-27-A pafta 195 ada üzerinde bulunan Belediye Vahşi Toplama yerinin (çöplüğün) bedeli aylık 2.100,00 TL olup, geçici teminatı (% 3) 2.300,00 TL’dir.
1-b) Yenice Mahallesi Şehit Fırat Yılmaz ÇAKIROĞLU Caddesi No:7 adreste bulunan büfenin ihalesi 09.09.2019 Pazartesi günü saat 14:00’te;
Yenice Mahallesi Ankara – Kayseri Asfaltı güzergâhı Karayolları belediye arsasının içerisinde bulunan büfenin 09.09.2019 Pazartesi günü saat 14:15’te;
Yenice Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi Otogar içerisi No:14 -A/B adresinde bulunan Yazıhanenin 09.09.2019 Pazartesi günü saat 14:30’te;
Hamidiye Mahallesi 30-27-A pafta 195 ada üzerinde bulunan Belediye Vahşi Toplama yerinin (çöplüğün) ihalesi 09.09.2019 Pazartesi günü saat 14:45’te; Belediye Encümeni huzurunda Belediye Meclis Toplantı Salonunda ihaleye çıkarılacak olup, ihaleye istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalenin 16.09.2019 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
2) Mülkiyeti Belediyemize ait Şatıroğlu Mahallesi Çiğdem Mevkii 417 ada 12 parsel 1.181 m2 arsa vasıflı taşınmaz, Şatıroğlu Mahallesi Gökçeviran Mevkii 398 ada 1 parsel 2.990 m2, Solaklı Mahallesi Uyuzgölü Mevkii 206 ada 12 parsel 525 m2, Solaklı Mahallesi Köygözüken Mevkii 220 ada 28 parsel 3.500 m2, Solaklı Mahallesi Hüseyinağa Mevkii 172 ada 13 parsel 160 m2 arsa vasıflı taşınmazlar ile 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince ihale ile satışı yapılacaktır.
2-a) Şatıroğlu Mahallesi Çiğdem Mevkii 417 ada 12 parsel 1.181 m2 taşınmazın bir m2’sinin muammen bedeli 40.00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.450.00 TL;
Şatıroğlu Mahallesi Gökçeviran Mevkii 398 ada 1 parsel 2.990 m2 taşınmazın bir m2’sinin muammen bedeli 22.00 TL olup % 3 geçici teminatı 2.000.00 TL;
Solaklı Mahallesi Uyuzgölü Mevkii 206 ada 12 parsel 525 m2 taşınmazın bir m2’sinin muammen bedeli 75.00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.200.00 TL;
Solaklı Mahallesi Köygözüken Mevkii 220 ada 28 parsel 3.500 m2 taşınmazın bir m2’sinin muammen bedeli 37.00 TL olup % 3 geçici teminatı 4.000.00 TL;
Solaklı Mahallesi Hüseyinağa Mevkii 172 ada 13 parsel 160 m2 taşınmazın bir m2’sinin muammen bedeli 68.00 TL olup % 3 geçici teminatı 350.00 TL;
2-b) Şatıroğlu Mahallesi Çiğdem Mevkii 417 ada 12 parsel taşınmazın ihalesi 09.09.2019 Pazartesi günü saat 15:00’te;
Şatıroğlu Mahallesi Gökçeviran Mevkii 398 ada 1 parsel 2.990 m2 taşınmazın ihalesi 09.09.2019 Pazartesi günü saat 15:15’te;
Solaklı Mahallesi Uyuzgölü Mevkii 206 ada 12 parsel taşınmazın ihalesi 09.09.2019 Pazartesi günü saat 15:30’da;
Solaklı Mahallesi Köygözüken Mevkii 220 ada 28 parsel taşınmazın ihalesi 09.09.2019 Pazartesi günü saat 15:45’te;
Solaklı Mahallesi Hüseyinağa Mevkii 172 ada 13 parsel 160 m2 taşınmazın ihalesi 09.09.2019 Pazartesi günü saat 16:00’da; Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihale 16.09.2019 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
4) İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) belirtilen gün ve saatte ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar geçici teminatı, Belediyemiz veznesine veya Banka hesap numarasına yatırmış olmaları gerekmektedir.
6) İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek İhale Şartname ve ekleri ile ihaleye katılacaklarda istenilen belgeleri görmeleri gerekmektedir.
7) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin:
— Nüfus cüzdanı fotokopisini (kimlik numarası yazılı olacak)
— İkametgâh İl Muhabereni
8) İhaleye tüzel kişi adına katılacakların:
— Tebligat için adres, telefon ve faks beyanını
— Noterden alınmış yetki belgesini
— İmzaya yetkili kişilerin imza sirküsünü ihale başlamadan önce, ihale komisyonunun vermeleri gerekmektedir.
İlgililere ilanen duyurulur.
(Basın No:203)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir