- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İLAN
MUCUR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
Aşağıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait ilçemiz köylerinde bulunan taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde, Mucur Hükümet Konağı giriş katında Konferans Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

Sıra No İli/İlçesi Mahallesi/

Köyü

Mevkii Cinsi Ada/Parsel Yüzölçümü İmar Durumu Hazine Hissesi Tahmini Bedeli (TL) Geçici Teminatı (TL) İhale Tarihi İhale Saati
1 Kırşehir/Mucur Altınyazı Tilkikayası Tarla —/353 820,00 İmarsız Tam 2.500,00 625,00 06.09.2019 09:30
2 Kırşehir/Mucur Altınyazı Körpınar Ham Toprak —/407 11.600,00 İmarsız Tam 41.000,00 10.250,00 06.09.2019 09:40
3 Kırşehir/Mucur Asmakaradam Köyiçi Arsa 155/17 693,05 İmarsız Tam 7.200,00 1.800,00 06.09.2019 09:50
4 Kırşehir/Mucur Asmakaradam Köyiçi Arsa 155/5 716,77 İmarsız Tam 7.400,00 1.850,00 06.09.2019 10:00
5 Kırşehir/Mucur Asmakaradam Köyiçi Arsa 156/2 690,09 İmarsız Tam 7.200,00 1.800,00 06.09.2019 10:10
6 Kırşehir/Mucur Asmakaradam Köyiçi Arsa 157/7 679,99 İmarsız Tam 6.400,00 1.600,00 06.09.2019 10:20
7 Kırşehir/Mucur Asmakaradam Köyiçi Arsa 153/1 827,38 İmarsız Tam 8.500,00 2.125,00 06.09.2019 10:30
8 Kırşehir/Mucur Asmakaradam Köyiçi Arsa 153/5 689,15 İmarsız Tam 7.100,00 1.775,00 06.09.2019 10:40
9 Kırşehir/Mucur Asmakaradam Köyiçi Arsa 165/1 660,68 İmarsız Tam 6.200,00 1.550,00 06.09.2019 10:50
10 Kırşehir/Mucur Asmakaradam Köyiçi Arsa 165/2 721,19 İmarsız Tam 6.700,00 1.675,00 06.09.2019 11:00
11 Kırşehir/Mucur İnaç Üçkuyu Tarla —/301 2.150,00 İmarsız Tam 8.100,00 2.025,00 06.09.2019 11:10
12 Kırşehir/Mucur İnaç Üçkuyu Tarla —/302 2.650,00 İmarsız Tam 10.100,00 2.525,00 06.09.2019 11:20
13 Kırşehir/Mucur İnaç —- Ham Toprak 134/3 935,40 İmarsız Tam 19.200,00 4.800,00 06.09.2019 11:30
14 Kırşehir/Mucur Kabaca Sülüklübel Tarla —/1026 10.500,00 İmarsız Tam 21.000,00 5.250,00 06.09.2019 11:40
15 Kırşehir/Mucur Kabaca Köyiçi Ham Toprak —/1099 2.500,00 İmarsız Tam 25.200,00 6.300,00 06.09.2019 13:30
16 Kırşehir/Mucur Karacalı Köyiçi Arsa —/1209 4.288,00 İmarsız Tam 39.300,00 9.825,00 06.09.2019 13:40
17 Kırşehir/Mucur Karacalı Ham Toprak —/1424 1.843,90 İmarsız Tam 18.700,00 4.675,00 06.09.2019 13:50
18 Kırşehir/Mucur Karkın Köyiçi Ham Toprak —/878 1.000,00 İmarsız Tam 10.200,00 2.550,00 06.09.2019 14:00
19 Kırşehir/Mucur Karkın Köyiçi Arsa —/1302 815,00 İmarsız Tam 8.200,00 2.050,00 06.09.2019 14:10
20 Kırşehir/Mucur Karkın Köyiçi Arsa —/1303 775,00 İmarsız Tam 7.900,00 1.975,00 06.09.2019 14:20
21 Kırşehir/Mucur Karkın Ham Toprak —/1385 7.763,33 İmarsız Tam 31.200,00 7.800,00 06.09.2019 14:30
22 Kırşehir/Mucur Kepez Köyiçi Arsa —/546 960,00 İmarsız Tam 8.250,00 2.062,50 06.09.2019 14:40
23 Kırşehir/Mucur Kepez Köyiçi Arsa —/561 1.010,00 İmarsız Tam 10.200,00 2.550,00 06.09.2019 14:50
24 Kırşehir/Mucur Kepez Köyiçi Arsa —/562 970,00 İmarsız Tam 9.800,00 2.450,00 06.09.2019 15:00
25 Kırşehir/Mucur Kepez Köyiçi Arsa —/566 990,00 İmarsız Tam 10.200,00 2.550,00 06.09.2019 15:10
26 Kırşehir/Mucur Rahmalar Köyiçi Arsa —/34 492,00 İmarsız Tam 4.000,00 1.000,00 06.09.2019 15:20

– İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
– İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
– İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
– Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
– Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
– Satışı yapılan taşınmaz mallar takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
– Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
– İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
– İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR
Basın No: 194

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir