- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
Mucur Grafik Tasarımcı, Mucur Son Dakika Haber, Mucur
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

İLAN
MUCUR KAYMAKAMLIĞI MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN
Aşağıda tapu bilgileri ve nitelikleri belirtilen mülkiyeti Hazineye ait ilçemiz köylerinde bulunan taşınmazların satış ihaleleri 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 45. Maddesi gereğince açık teklif usulü ile hizalarında gösterilen tarih ve saatlerde, Mucur Hükümet Konağı giriş katında Konferans Salonunda toplanacak olan komisyon huzurunda yapılacaktır.

Sıra Noİli/İlçesiMahallesi/

Köyü

MevkiiCinsiAda/ParselYüzölçümüİmar DurumuHazine HissesiTahmini Bedeli (TL)Geçici Teminatı (TL)İhale Tarihiİhale Saati
1Kırşehir/MucurAltınyazıTilkikayasıTarla—/353820,00İmarsızTam2.500,00625,0006.09.201909:30
2Kırşehir/MucurAltınyazıKörpınarHam Toprak—/40711.600,00İmarsızTam41.000,0010.250,0006.09.201909:40
3Kırşehir/MucurAsmakaradamKöyiçiArsa155/17693,05İmarsızTam7.200,001.800,0006.09.201909:50
4Kırşehir/MucurAsmakaradamKöyiçiArsa155/5716,77İmarsızTam7.400,001.850,0006.09.201910:00
5Kırşehir/MucurAsmakaradamKöyiçiArsa156/2690,09İmarsızTam7.200,001.800,0006.09.201910:10
6Kırşehir/MucurAsmakaradamKöyiçiArsa157/7679,99İmarsızTam6.400,001.600,0006.09.201910:20
7Kırşehir/MucurAsmakaradamKöyiçiArsa153/1827,38İmarsızTam8.500,002.125,0006.09.201910:30
8Kırşehir/MucurAsmakaradamKöyiçiArsa153/5689,15İmarsızTam7.100,001.775,0006.09.201910:40
9Kırşehir/MucurAsmakaradamKöyiçiArsa165/1660,68İmarsızTam6.200,001.550,0006.09.201910:50
10Kırşehir/MucurAsmakaradamKöyiçiArsa165/2721,19İmarsızTam6.700,001.675,0006.09.201911:00
11Kırşehir/MucurİnaçÜçkuyuTarla—/3012.150,00İmarsızTam8.100,002.025,0006.09.201911:10
12Kırşehir/MucurİnaçÜçkuyuTarla—/3022.650,00İmarsızTam10.100,002.525,0006.09.201911:20
13Kırşehir/Mucurİnaç—-Ham Toprak134/3935,40İmarsızTam19.200,004.800,0006.09.201911:30
14Kırşehir/MucurKabacaSülüklübelTarla—/102610.500,00İmarsızTam21.000,005.250,0006.09.201911:40
15Kırşehir/MucurKabacaKöyiçiHam Toprak—/10992.500,00İmarsızTam25.200,006.300,0006.09.201913:30
16Kırşehir/MucurKaracalıKöyiçiArsa—/12094.288,00İmarsızTam39.300,009.825,0006.09.201913:40
17Kırşehir/MucurKaracalıHam Toprak—/14241.843,90İmarsızTam18.700,004.675,0006.09.201913:50
18Kırşehir/MucurKarkınKöyiçiHam Toprak—/8781.000,00İmarsızTam10.200,002.550,0006.09.201914:00
19Kırşehir/MucurKarkınKöyiçiArsa—/1302815,00İmarsızTam8.200,002.050,0006.09.201914:10
20Kırşehir/MucurKarkınKöyiçiArsa—/1303775,00İmarsızTam7.900,001.975,0006.09.201914:20
21Kırşehir/MucurKarkınHam Toprak—/13857.763,33İmarsızTam31.200,007.800,0006.09.201914:30
22Kırşehir/MucurKepezKöyiçiArsa—/546960,00İmarsızTam8.250,002.062,5006.09.201914:40
23Kırşehir/MucurKepezKöyiçiArsa—/5611.010,00İmarsızTam10.200,002.550,0006.09.201914:50
24Kırşehir/MucurKepezKöyiçiArsa—/562970,00İmarsızTam9.800,002.450,0006.09.201915:00
25Kırşehir/MucurKepezKöyiçiArsa—/566990,00İmarsızTam10.200,002.550,0006.09.201915:10
26Kırşehir/MucurRahmalarKöyiçiArsa—/34492,00İmarsızTam4.000,001.000,0006.09.201915:20

– İhaleye Katılacaklardan İstenilecek Belgeler:
A) GERÇEK KİŞİLERDEN:
1- İkametgâh belgesi,
2- Nüfus cüzdan sureti,
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
B) TÜZEL KİŞİLERDEN:
1- Tüzel kişinin siciline kayıtlı bulunduğu idareden (Dernekler Müdürlüğünden, Ticaret veya Sanayi Odasından, Ticaret Sicili Müdürlüğünden, İdare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya ilgili makamdan) ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişinin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
2- Noter tasdikli imza sirküsü, (Dernekler için karar defterinin ilgili sayfasının onaylı sureti ve yetkilinin Noter tasdikli imza beyannamesi),
3- Geçici teminat mektubu veya makbuzu,
4- Temsil durumunda Noter tasdikli vekâletname ve vekâlet edene ait imza beyannamesi,
– İhaleye katılacak isteklilerden istenilen belgelerin aslının veya noter tasdikli suretlerinin ibraz edilmesi zorunludur.
– İhale ile ilgili şartname mesai saatleri içerisinde Mucur Milli Emlak Şefliğinde ücretsiz olarak görülebilir.
– Taşınmazların satış bedellerinin Bakanlıkça belirlenen tutarları aşması ve taksitle ödenmesinin istenilmesi halinde, bedelin en az dörtte biri peşin, kalanı en fazla iki yılda, eşit taksitlerle ve 3’er aylık dilimler halinde kanuni faizi ile birlikte tahsili için talepte bulunulabilir.
– Hazineye ait taşınmaz malların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi bu satış ve devir işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan muaftır.
– Satışı yapılan taşınmaz mallar takip eden yıldan itibaren 5 yıl süre ile emlak vergisinden muaftır.
– Posta ile yapılan müracaatlarda meydana gelebilecek gecikmeler kabul edilmez.
– İhalelerden yasaklı olanlar ihaleye katılamaz.
– İhale Komisyonu ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLANEN DUYURULUR
Basın No: 194

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir