- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

Mucur’da 3 Arsa 1 Ev İhale İle Satılacak

T.C.
MUCUR(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2022/3 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kırşehir İl, Mucur İlçe, Yenice Mahalle/Köy, 321 Ada, 2 Parsel, taşınmaz tapuda avlulu iki kerpiç ev olarak geçmekte olup, Üzerinde 172 m2 alana sahip yaklaşık 20-25 yıllık yığma kargir taşıyıcı sisteme sahip tek katlı konut bulunmaktadır. İmar sınırları içerisindedir.
Yüzölçümü 556,79 m2
Kıymeti 444.475,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 18/08/2022 günü 09:00 – 09:05 arası
2. Satış Günü 14/09/2022 günü 09:00 – 09:05 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Zemin Kat
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kırşehir İl, Mucur İlçe, Yenice Mahalle/Köy, 37 Ada, 28 Parsel, taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kıraç tarım arazisidir.
Yüzölçümü 20.000 m2
Kıymeti 120.000,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 18/08/2022 günü 09:10 – 09:15 arası
2. Satış Günü 14/09/2022 günü 09:10 – 09:15 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Zemin Kat
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kırşehir İl, Mucur İlçe, Satıroğlu Mahalle/Köy, 386 Ada, 66 Parsel,Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kıraç tarım arazisidir.
Yüzölçümü 22.214 m2 Yok
Kıymeti 133.284,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 18/08/2022 günü 09:20 – 09:25 arası
2. Satış Günü 14/09/2022 günü 09:20 – 09:25 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Zemin Kat
———————————————————————————————————————–
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kırşehir İl, Mucur İlçe, Şatıroğlu Mahallesi 389 Ada, 60 Parsel, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kıraç tarım arazisidir.
Yüzölçümü 3.989 m2
Kıymeti 15.956,00 TL
KDV Oranı %18
Kaydındaki Şerhler Tapu Kaydındaki gibidir.
1. Satış Günü 18/08/2022 günü 09:30 – 09:35 arası
2. Satış Günü 14/09/2022 günü 09:30 – 09:35 arası
Satış Yeri : Mucur Belediyesi Zemin Kat
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/3 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.
Mehmet Yılmaz
Satış Memuru
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de              BASIN: ILN01644216

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir