- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

T.C. MUCUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2015/4 SATIŞ

T.C.
MUCUR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2015/14 SATIŞ

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                    : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 909 Parsel, KÜÇÜK KABAKÇIL Mahalle/Köy, YAZIKINIK Mevkii, Taşınmaz tapuda bağ vasfında olup, herhangi bir tarımsal faliyet yapılmamaktadır. Yüzölçümü  : 1.080 m2KDV Oranı             : 18 Kıymeti : 1.890,00 TL
Kaydındaki Şerhler    :
1. Satış Günü : 22/02/2018 günü 09:30 – 09:35 arası
2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 09:30 – 09:35 arası
Satış Yeri                      : Mucur Belediyesi Konferans salonu

2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri                    : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 91 Parsel, KIVRIMGÖL Mahalle/Köy, YAZIKINIK Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup, üzerinde tarım faaliyeti yapılmaktadır.
Yüzölçümü                  : 25.200 m2Kıymeti : 44.100,00 TL KDV Oranı  : 18
Kaydındaki Şerhler    :
1. Satış Günü : 22/02/2018 günü 09:40 – 09:45 arası
2. Satış Günü : 19/03/2018 günü 09:40 – 09:45 arası
Satış Yeri                      : Mucur Belediyesi Konferans salonu
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2015/14 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/10/2017
(B.No:380)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir