- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

T.C. MUCUR (SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU 2017/9 SATIŞ

T.C.
MUCUR
(SULH HUKUK MAH.) SATIŞ MEMURLUĞU
2017/9 SATIŞ
TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :

1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 261 Ada, 5 Parsel, KURUGÖL Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmaz tapuda bağ vasfında olup, bağ vasfını yitirmiş kuru tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 1.919,05 m2İmar Durumu : Yok Kıymeti : 7.636,20 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 08/03/2018 günü 09:00 – 09:05 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 09:00 – 09:05 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ KONFERANS SALONU
———————————————————————————————————————–
2 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 257 Ada, 109 Parsel, KURUGÖL Mahalle/Köy, KÜÇÜKTEPE Mevkii, Taşınmaz tapuda bağ vasfında olup herhangi bir tarım faaliyeti bulunmamaktadır.
Yüzölçümü : 1.710,90 m2İmar Durumu : Yok Kıymeti : 2.053,08 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 08/03/2018 günü 09:10 – 09:15 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 09:10 – 09:15 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ KONFERANS SALONU
———————————————————————————————————————–
3 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 118 Ada, 25 Parsel, KURUGÖL Mahalle/Köy, KURUGÖL ÇUKURU Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup üzerinde ev ve müştemilatları ve yaklaşık 160 adet çeşitli meyve ağacı bulunmaktadır.
Yüzölçümü : 15.503,66 m2İmar Durumu : YokKıymeti : 98.061,15 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 08/03/2018 günü 09:20 – 09:25 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 09:20 – 09:25 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ KONFERANS SALONU
———————————————————————————————————————–
4 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 258 Ada, 28 Parsel, KURUGÖL Mahalle/Köy, KÖYİÇİ Mevkii, Taşınmaz tapuda bahçe vasfında olup üzerinde ev ve yaklaşık 90 adet çeşitli meyve ağaçları bulunmaktadır
Yüzölçümü : 7.987,08 m2İmar Durumu : YokKıymeti : 120.274,00 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 08/03/2018 günü 09:30 – 09:35 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 09:30 – 09:35 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ KONFERANS SALONU
———————————————————————————————————————–
5 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 282 Ada, 108 Parsel, KURUGÖL Mahalle/Köy, BEŞTEPE Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vasfındadır.
Yüzölçümü : 15.117,48 m2İmar Durumu : YokKıymeti : 18.140,98 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 08/03/2018 günü 09:40 – 09:45 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 09:40 – 09:45 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ KONFERANS SALONU
———————————————————————————————————————–
6 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 224 Ada, 10 Parsel, KURUGÖL Mahalle/Köy, köyiçi Mevkii, Taşınmaz Tapuda bahçe vasfındadır.
Yüzölçümü : 999,80 m2İmar Durumu : YokKıymeti : 3.999,20 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 08/03/2018 günü 09:50 – 09:55 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 09:50 – 09:55 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ KONFERANS SALONU
———————————————————————————————————————–
7 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 282 Ada, 106 Parsel, KURUGÖL Mahalle/Köy, BEŞTEPE Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vasfındadır.
Yüzölçümü : 9.332,56 m2 İmar Durumu : YokKıymeti : 11.199,07 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 08/03/2018 günü 10:00 – 10:05 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 10:00 – 10:05 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ KONFERANS SALONU
———————————————————————————————————————–
8 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 282 Ada, 48 Parsel, KURUGÖL Mahalle/Köy, BEŞTEPE Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vasfındadır.
Yüzölçümü : 14.251,02 m2İmar Durumu : YokKıymeti : 17.101,22 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 08/03/2018 günü 10:10 – 10:15 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 10:10 – 10:15 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ KONFERANS SALONU
———————————————————————————————————————–
9 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 257 Ada, 107 Parsel, KURUGÖL Mahalle/Köy, KÜÇÜKTEPE Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vasfındadır.
Yüzölçümü : 8.224,30 m2İmar Durumu : Yok Kıymeti : 9.869,16 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 08/03/2018 günü 10:20 – 10:25 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 10:20 – 10:25 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ KONFERANS SALONU
———————————————————————————————————————–
10 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri : Kırşehir İl, Mucur İlçe, 108 Ada, 62 Parsel, KURUGÖL Mahalle/Köy, İNCİR AĞACI Mevkii, Taşınmaz tapuda tarla vasfında olup kuru tarım arazisidir.
Yüzölçümü : 21.808,71 m2İmar Durumu : YokKıymeti : 21.808,71 TLKDV Oranı : %18
Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü : 08/03/2018 günü 10:30 – 10:35 arası
2. Satış Günü : 02/04/2018 günü 10:30 – 10:35 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYESİ KONFERANS SALONU
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanınyirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşincigünden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamınıve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ileteslim masraflarıalıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.
5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.
6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2017/9 Satış sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.05/12/2017
(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
*: Bu örnek, bu yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
(B.No:480)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir