- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1)  Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait Solaklı Mahallesi Köygözüken Mevkii 3110 Ada 8 Parsel 438 m2, Yenice Mah. Çamlık Mevkii 634 Ada 11 Parsel 838 m2 241/838 hisseli (241 m2) taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince ihale ile satışı yapılacaktır.
2-a) Solaklı Mahallesi Köygözüken Mevkii 3110 Ada 8 Parsel 438 m2 taşınmazın bir m2’sinin muammen bedeli 70.00 TL olup, %3 geçici teminatı 919,80 TL;
2-b) Yenice Mah. Çamlık Mevkii 634 Ada 11 Parsel 838 m2 241/838 hisseli (241 m2) taşınmazın bir m2’sinin muammen bedeli 70.00 TL olup, %3 geçici teminatı 506,10 TL’dir.
3-a) Solaklı Mahallesi Köygözüken Mevkii 3110 Ada 8 Parsel taşınmazın ihalesi 17.11.2017 Cuma günü Saat 14:15’te,
3-b) Yenice Mah. Çamlık Mevkii 634 Ada 11 Parsel taşınmazın ihalesi 17.11.2017 Cuma günü Saat 14:30’de, Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihale 24.11.2017 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
4) İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) belirtilen gün ve saatte ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar geçici teminatı, Belediyemiz veznesine veya Banka hesap numarasına yatırmış olmaları gerekmektedir.
6) İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve ekleri ile ihaleye katılacaklarda istenilen belgeleri görmeleri gerekmektedir.
7) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin:
—  Nüfus cüzdanı fotokopisini (kimlik numarası yazılı olacak)
—  Vergi kimlik numarası
—  İkametgâh İl Muhabereni
8) İhaleye tüzel kişi adına katılacakların:
—  Tebligat için adres, telefon ve faks beyanını
—  Noterden alınmış yetki belgesini
—  İmzaya yetkili kişilerin imza sirküsünü ihale başlamadan önce, ihale komisyonunun vermeleri gerekmektedir.
İlgililere ilanen duyurulur (B.No:425)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir