- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait Şatıroğlu Mahallesi Gökçeviran Mevkii 397 Ada 11 Parsel 4.234 m2, Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 682 Ada 5 Parsel 4.043 m2 4176/5897 hisseli (2.863 m2) taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince ihale ile satışı yapılacaktır.
2-a) Şatıroğlu Mahallesi Gökçeviran Mevkii 397 Ada 11 Parsel 4.234 m2 taşınmazın bir m2’sinin muammen bedeli 10.00 TL olup, %3 geçici teminatı 1.270,20 TL;
2-b) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 682 Ada 5 Parsel 4.043 m2 4176/5897 hisseli (2.863 m2) taşınmazın bir m2’sinin muammen bedeli 85.00 TL olup,%3 geçici teminatı 7.300,65 TL’dir.
3-a) Şatıroğlu Mahallesi Gökçeviran Mevkii 397 Ada 11 Parsel taşınmazın ihalesi 29.12.2017 Cuma günü Saat 14:15’te,
3-b) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 682 Ada 5 Parsel taşınmazın ihalesi 29.12.2017 Cuma günü Saat 14:30’de, Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhaleye istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihale 05.01.2018 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
4) İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) belirtilen gün ve saatte ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
5) İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar geçici teminatı, Belediyemiz veznesine veya Banka hesap numarasına yatırmış olmaları gerekmektedir.
6) İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek Şartname ve ekleri ile ihaleye katılacaklarda istenilen belgeleri görmeleri gerekmektedir.
7) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin:
— Nüfus cüzdanı fotokopisini (kimlik numarası yazılı olacak)
— Vergi kimlik numarası
— İkametgâh İl Muhabereni
8) İhaleye tüzel kişi adına katılacakların:
— Tebligat için adres, telefon ve faks beyanını
— Noterden alınmış yetki belgesini
— İmzaya yetkili kişilerin imza sirküsünü ihale başlamadan önce, ihale komisyonunun vermeleri gerekmektedir.
İlgililere ilanen duyurulur.
(B.No:489)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir