- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

İLAN MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

1) Mülkiyeti Belediyemize ait Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 2 parsel 500 m2, 3 parsel 500 m2, 4 parsel 500 m2 ve 6 parsel 650 m2 arsa vasıflı taşınmazlar 2886 Sayılı Kanunun 45. Maddesi gereğince ihale ile satışı yapılacaktır.
1-a) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 2 parsel 500 m2 taşınmazın bir m2’sinin muammen bedeli 80.00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.200,00 TL,
1-b) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 3 parsel 500 m2 taşınmazın bir m2’sinin muammen bedeli 80.00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.200,00 TL;
1-c) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 4 parsel 500 m2 taşınmazın bir m2’sinin muammen bedeli 80.00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.200,00 TL;
1-d) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 6 parsel 650 m2 taşınmazın bir m2’sinin muammen bedeli 80.00 TL olup % 3 geçici teminatı 1.560,00 TL’dir.
2-a) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 2 parsel taşınmazın ihalesi 26.11.2018 Pazartesi günü Saat:13:30’da;
2-b) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 3 parsel taşınmazın ihalesi 26.11.2018 Pazartesi günü Saat:13:40’da;
2-c) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 4 parsel taşınmazın ihalesi 26.11.2018 Pazartesi günü Saat:13:50’de;
2-d) Solaklı Mahallesi Körpınar Mevkii 614 ada 6 parsel taşınmazın ihalesi 26.11.2018 Pazartesi günü Saat:14:00’da Belediye Encümeni huzurunda, Belediye Meclis Toplantı Salonunda yapılacaktır. İhalelere istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihale 03.12.2018 Pazartesi günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
3) İhale Komisyonu (Belediye Encümeni) belirtilen gün ve saatte ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
4) İhaleye katılmak isteyenlerin ihale saatine kadar geçici teminatı, Belediyemiz veznesine veya Banka hesap numarasına yatırmış olmaları gerekmektedir.
5) İhaleye katılmak isteyenlerin Belediyemiz Yazı İşleri Müdürlüğüne müracaat ederek İhale Şartname ve ekleri ile ihaleye katılacaklarda istenilen belgeleri görmeleri gerekmektedir.
6) İhaleye katılmak isteyen gerçek kişilerin:
— Nüfus cüzdanı fotokopisini (kimlik numarası yazılı olacak)
— Vergi kimlik numarası
— İkametgâh İl Muhabereni
7) İhaleye tüzel kişi adına katılacakların:
— Tebligat için adres, telefon ve faks beyanını
— Noterden alınmış yetki belgesini
— İmzaya yetkili kişilerin imza sirküsünü ihale başlamadan önce, ihale komisyonunun vermeleri gerekmektedir.
İlgililere ilanen duyurulur.
(B.No:309)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir