- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

Mucur İcra Dairesi’nden 1 adet Tarla Satış İlanı

T.C. MUCUR İCRA DAİRESİ
2022/22 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Adalet Bakanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığının 23/02/2021 tarih ve 20261793-045-E. 26/1209 sayılı yazısı, Yargıtay 12. Hukuk Dairesinin 11.06.2013 tarih , 2013/12903 Esas ve 2013/21875 Kararı ve T.C. Gelir İdaresi Başkanlığı İstanbul Vergi dairesi Başkanlığı Mükellef hizmetleri KDV grup Başkanlığının 08.08.2012 tarihi ve B.07GİB.4.34.17.01- KDV Genel 2474 sayılı görüş yazısı gereğince KDV’nin ve Damga vergisinin satış bedeli ile birlikte yatırılması gerekmekte olup, KDV’nin satış bedeli ile birlikte yatırılmaması durumunda ihale kararı kaldırılacaktır.
Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri :
1 NO’LU TAŞINMAZIN
Özellikleri Kırşehir İl, Mucur İlçe, 37 Ada, 30 Parsel, YENİCE Mahalle/Köy, AKTAŞ Mevkii, Satışa konu taşınmaz toprak yapısı olarak kara topraktır. Taşınmaz ceviz ve badem bahçesi olarak kullanılmaktadır. Eğitim ortalama %3-6 oranındadır. Organik madde oranı yüksektir. Toprağın üst kısmı organik madde bakımından zengin alt kısmı ise kireç bakımından zengindir. Taban su seviyesi ve su tutma kapasitesi oldukça düşüktür. Tarımsal faaliyeti uygundur. Toprak işlemeye elverişli yapıdadır. Tespiti sırasında flora yapısı yabani çavdar ve çeşitli bitki türleriyle ilişiklidir. Taşınmaz üzerinde ceviz ve badem ağaçları mevcuttur. Taşınmaz üzerinde 10-12 yaşları arası 370 adet badem, 10-12 yaşları arasında 612 adet ceviz, 5-7 yaşları arasında 398 adet ceviz ağacı bulunmaktadır. Bu taşınmazların değeri 3.916.400,00 TL olarak tespit edilmiştir. Satışa konu tarlada 1,6 m×1 m ebatında 60 monokristal hücreli silikon solar panelden 9 adet bulunmakta ve 1 grup paneli oluşturmaktadır. Grup panelden 7 adet bulunmakta olup toplamda 63 adet 60 monokristal hücreli silikon solar panel bulunmaktadır. Silikon panellerin fiyatı 189.000,00 TL olarak tespit edilmiştir.Yine taşınmaz üzerinde 30 m² kapalı alana sahip yaklaşık 10-15 yıllık iki adet konut, biri 110 m² diğeri 4 m² alana sahip iki adet sulama havuzu bulunmaktadır. Konutlar 2. sınıf B grubu, havuzlar ise 1. sınıf A grubu yapı tarzında değerlendirilmiştir. Bu taşınmazların ise toplam değeri 354.287,40 TL olarak tespit edilmiştir. Taşınmazın toplam değeri ise 4.270.687,40 TL olarak tespit edilmiştir.
Adresi Kırşehir İli, Mucur İlçesi Yenice Mah. Mucur / KIRŞEHİR
Yüzölçümü 100.000 m2
Arsa Payı :
Kıymeti 4.270.687,40 TL
KDV Oranı %8
Kaydındaki Şerhler Tapu kaydındaki gibidir
1. Satış Günü 21/10/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
2. Satış Günü 21/11/2022 günü 11:00 – 11:05 arası
Satış Yeri : MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI KONFERANS SALONU
———————————————————————————————————————–
Satış şartları :
1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini,rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.
2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20’si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)
3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.
4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir. 6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2022/22 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

(İİK m.126)
(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.
* : Bu örnek, bu Yönetmelikten önceki uygulamada kullanılan Örnek 64’e karşılık gelmektedir.
Resmi İlanlar ilan.gov.tr’de      BASIN:01693056 

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir