- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
Mucur Grafik Tasarımcı, Mucur Son Dakika Haber, Mucur
RESMİ İLANLAR

TMO KIRŞEHİR ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ’nden GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan aşağıda özellikleri ve muhammen bedelleri belirtilen gayrimenkuller TMO İhale Yönetmeliği 22/3 maddesi Açık Artırma Yöntemi ile satışa sunulacaktır.
Satış ihalesi her bir gayrimenkul için ayrı ayrı tespit edilen muhammen bedeller üzerinden TMO İhale Yönetmeliğine göre Açık Artırma Yöntemi ile yapılacaktır. İhalede kapalı zarfla verilen teklifler açıldıktan sonra teklifi uygun olan istekliler arasında muhammen bedelin üzerinde olmak kaydıyla açık artırmaya geçilir. İhale açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibiyle pazarlık yapılmak suretiyle TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü Teknik ve Destek Hizmetler Servisinde yapılacaktır.

  1. İhale 28.05.2021 tarihinde aşağıda her gayrimenkul için belirtilen saatlerde yapılacaktır.
  2. Tekliflerin en geç ihale saatine kadar TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü Bilgi İşlem Servisine teslim edilmiş olması gerekmektedir. Bu süre zarfında İdareye ulaşmayan teklifler dikkate alınmayacaktır. Posta, telgraf ve faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  3. Teklif edilen bedeller ihale tarihinden itibaren 90 iş günü opsiyonlu olacaktır.
  4. İhale dokümanı TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü Teknik ve Destek Hizmetler Servisinde ücretsiz görülebileceği gibi aynı yerden 50,00 TL (KDV Dahil) fiyat karşılığında satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
  5. Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat alınacaktır. İhalesi üzerinde kalan istekli son teklif bedeli üzerinden geçici teminat verecektir. İhale üzerinde kalan teklif sahibinin geçici teminatı devir işleminden, diğer teklif sahiplerinin teminatları ise ihalenin gerçekleşmesinden sonra iade edilecektir.
  6. Alıcı taşınmazın bedelinin tamamını süresi içerisinde yatırmaması ve tapudan devir almaması halinde, teminatı irat kaydedilecektir. Teklif sahibinin bu konuda hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır.
  7. TMO 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii değildir. İhaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
  8. Söz konusu gayrimenkuller için KDV alınmayacaktır.
  9. İletişim Adresi: Ahievran Mh.M.Ali Yapıcı Bulvarı No:80 TMO Kırşehir Şube Müdürlüğü Tel: 0386 252 63 23-Faks: 0386 252 63 22
İli/İlçesiMahallesiAda/
Parsel
Yüzölçümü (m²)Muhammen Bedeli/
(TL)
%3 Geçiçi Teminat
(TL)
İhale Tarih ve Saati
Kırşehir/ AkçakentAyvalı Köyü134/304.547,9870.000,002.100,0028.05.2021 11:00
Kırşehir/ MucurKızıldağyeniyapan Köyü208/73.173,0656.000,001.680,0028.05.2021 12:00
Kırşehir/ MucurKızıldağyeniyapan Köyü155/5219.409,37230.000,006.900,0028.05.2021 14.00

Resmi İlanlar: ilan.gov.tr’de                      İlan No: 01373869                                www.bik.gov.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir