- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT
İHALE İLANI

Madde 1- Belediyemiz hizmet birimlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü tamamlamış ve hizmet konusu kalmayan, trafikten çekme belgeli 9 adet araç; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 19.06.2020 Cuma Günü Saat 14.30 ‘da Belediye Encümen Toplantı Odasında ihaleye çıkarılacak olup ihaleye istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalenin 26.06.2020 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Madde 2- Satışı Yapılacak Araçların Özellikleri, Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminatları; [Geçici Teminat Muhammen Bedel üzerinden alınır. Geçici teminat oranı % 3 tür. (2886 sayılı D.İ.K.’nun 25/A maddesine göre)] İhale üzerinde kalan istekli İhale Bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat yatıracaktır.

SIRA PLAKA MARKA CİNSİ MODEL MOTOR/ ŞASE NO DURUMU MUHAMMEN BEDELİ GEÇİCİ TEMİNAT
NO
1 40 LD 578 Renault Toros OTOMOBİL 1990 CIJ791 R151807/
1087733
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 2.500,00 75,00
2 40 AV 576 DAF KAMYON 1990 EA216SDH365/
XLRAE23HTOE349867
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 19.500,00 585,00
3 40EA619 DODGE AS 250 KAMYONET 2000 AA9A100T20381G/
NLCAA2AEEY0141123
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 5.500,00 165,00
4 40LA 040 RENAULT LAGUNA1.6 16 V OTOMOBİL 2005 K4MD086928/
VF1BGOA531451225
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 13.000,00 390,00
5 40 LC 663 RENAULT MEGAN 1.6 16 V OTOMOBİL 2000 K4MA700D169205/
VF1LA040521158488
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 10.000,00 300,00
6 40 LD 683 MAN OTOBÜS
TEK KATLI
1979 40KTŞM2493MÜH/
09501264
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 6.000,00 180,00
7 40 LF 319 FORD TRANSİT TRANSİT
2.5’LUK
1971 KA22760/
GB71KA22760
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 2.500,00 75,00
8 40 AV 678 MERCEDES BENZ 207 MİNİBÜS 1977 BHN1112ES14516AD/
60524513281609
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 1.250,00 37,50
9 40 LF 844 MAN SL 200 OTOBÜS 1983 32945590863111/
5810206
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR. 8.000,00 240,00
10 Demir Metal 1kg: 1,50 TL 500,00 TL
11 Bakır Metal 1kg: 30,00 TL 500,00 TL
12 Aleminyum Metal 1kg: 8,50 TL 500,00 TL

• Satışa sunulan araçların resimlerini Belediyemiz resmi sitesinde www.mucurbelediyesi.bel.tr/ ulaşılabilecek.
Madde 3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 400,00 TL olup, Şartname Fen İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır.
Madde 4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,
b)Tebligat için adres göstermek,
c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,
d)2886 Sayılı D.İ.K nu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz,
e)Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;
e-a) Tedavüldeki Türk Parası
e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)
e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,
f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak) ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,
g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,
h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı,
Madde 5- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesi gereği ihale yapılacaktır.
İlan olunur.
(Basın No:090)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir