- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
Mucur Grafik Tasarımcı, Mucur Son Dakika Haber, Mucur
RESMİ İLANLAR

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI 9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞI
9 ADET TRAFİKTEN ÇEKME BELGELİ ARAÇLARIN SATIŞINA AİT
İHALE İLANI

Madde 1- Belediyemiz hizmet birimlerinde kullanılmakta iken ekonomik ömrünü tamamlamış ve hizmet konusu kalmayan, trafikten çekme belgeli 9 adet araç; Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 19.06.2020 Cuma Günü Saat 14.30 ‘da Belediye Encümen Toplantı Odasında ihaleye çıkarılacak olup ihaleye istekli bulunmaması veya verilen teklifin ihale komisyonunca hadde layık görülmemesi halinde, ikinci ihalenin 26.06.2020 Cuma günü aynı yer ve aynı saatte yapılacaktır.
Madde 2- Satışı Yapılacak Araçların Özellikleri, Muhammen Bedelleri ve Geçici Teminatları; [Geçici Teminat Muhammen Bedel üzerinden alınır. Geçici teminat oranı % 3 tür. (2886 sayılı D.İ.K.’nun 25/A maddesine göre)] İhale üzerinde kalan istekli İhale Bedeli üzerinden % 6 Kesin Teminat yatıracaktır.

SIRAPLAKAMARKACİNSİMODELMOTOR/ ŞASE NODURUMUMUHAMMEN BEDELİGEÇİCİ TEMİNAT
NO
140 LD 578Renault TorosOTOMOBİL1990CIJ791 R151807/
1087733
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.2.500,0075,00
240 AV 576DAFKAMYON1990EA216SDH365/
XLRAE23HTOE349867
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.19.500,00585,00
340EA619DODGE AS 250KAMYONET2000AA9A100T20381G/
NLCAA2AEEY0141123
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.5.500,00165,00
440LA 040RENAULT LAGUNA1.6 16 VOTOMOBİL2005K4MD086928/
VF1BGOA531451225
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.13.000,00390,00
540 LC 663RENAULT MEGAN 1.6 16 VOTOMOBİL2000K4MA700D169205/
VF1LA040521158488
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.10.000,00300,00
640 LD 683MANOTOBÜS
TEK KATLI
197940KTŞM2493MÜH/
09501264
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.6.000,00180,00
740 LF 319FORD TRANSİTTRANSİT
2.5’LUK
1971KA22760/
GB71KA22760
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.2.500,0075,00
840 AV 678MERCEDES BENZ 207MİNİBÜS1977BHN1112ES14516AD/
60524513281609
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.1.250,0037,50
940 LF 844MAN SL 200OTOBÜS198332945590863111/
5810206
TRAFİKTEN ÇEKİLMİŞTİR.8.000,00240,00
10DemirMetal1kg: 1,50 TL500,00 TL
11BakırMetal1kg: 30,00 TL500,00 TL
12AleminyumMetal1kg: 8,50 TL500,00 TL

• Satışa sunulan araçların resimlerini Belediyemiz resmi sitesinde www.mucurbelediyesi.bel.tr/ ulaşılabilecek.
Madde 3-İhaleye ilişkin şartname bedeli 400,00 TL olup, Şartname Fen İşleri Müdürlüğünde bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanlar şartnameyi satın almak zorundadır.
Madde 4- İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için;
a)Kanuni ikametgah sahibi olmak,
b)Tebligat için adres göstermek,
c)Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdanı suretini vermeleri, (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.) Tüzel kişilerde ise Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile Tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunulacak kişilerin Tüzel kişiliği tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imzalı sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri,
d)2886 Sayılı D.İ.K nu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan yönetmeliklerde belirtilen niteliklere haiz olmak, yine anılan kanun ve yönetmelikte açıklanan biçimde teklifte bulunmak, Geçici teminatını Belediye veznesine yatırdığına dair makbuz,
e)Geçici teminat olarak kabul edilecek değerler;
e-a) Tedavüldeki Türk Parası
e-b) Banka Teminat Mektubu (Limit içi)
e-c) Hazine dış ticaret müsteşarlığınca belirlenmiş teminat yerine geçen değerlerden Hazine Bonosu, Devlet Tahvili,
f)İhaleye katılmak isteyen gerçek veya tüzel (şirket müdürünün veya şirket adına ihaleye katılan yetkili) kişilerin sabıkasız olduğuna dair (ihalelere katılmaktan yasaklanmamış olmak) ilgili makamlardan ihalenin yapıldığı ay içinde alınmış adli sicil kaydı,
g)Vekaleten iştirak edilmesi halinde Noterce düzenlenmiş vekaletname olması,
h)Her sayfası ayrı ayrı imzalı idareden alınmış şartname ve şartname bedelinin ödendiğine dair makbuz,
i)Belediyemizden alacakları borcu yoktur yazısı,
Madde 5- İhale Belediye Encümenince (İhale Komisyonunca) 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 maddesi gereği ihale yapılacaktır.
İlan olunur.
(Basın No:090)

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir