- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN 3 ADET TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRAYA VERİLECEK

MUCUR BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN GAYRİMENKUL SATIŞ VE KİRA İLANI

3 ADET TAŞINMAZ SATIŞ VE KİRA LİSTESİ ( İhale Tarihi 24.10.2022)

  1. Kırşehir İli Mucur İlçesi Hamdiye Mahallesi Hüyük Mevkii 1001 ada 8 parsel 437,00 m2 398/437 Mucur Belediyesi hisseli 398 m2 arsa vasıflı taşınmaz Belediye Encümeninin 30/09.2022 tarih ve 56 Sayılı Kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile satışı yapılacaktır.
  2. Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait Yenice Mahallesi 1. Pazaryeri 248 ada 82 parsel 1.371,00 m2 ve 248 ada 83 parsel 1.371,00 m2 toplam 2.742,00 m2 taşınmaz üzerinde yer alan kapalı yer altı çarşısı Belediye Encümeninin 30/09.2022 tarih ve 56 Sayılı Kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile 7 (yedi) yıllığına kiraya verilecektir.
  3. Mülkiyeti Mucur Belediyesine ait Acıöz Mahallesi Bahaddin Mevkii 470 ada 1 parsel 2.700,00 m2 taşınmaz üzerinde yer alan Çeşme ve Havuz Belediye Encümeninin 30/09.2022 tarih ve 56 Sayılı Kararı ile 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. Maddesi gereğince açık ihale usulü ile 3 (üç) yıllığına kiraya verilecektir.
  4. Aşağıda ihale günü ve saatleri belirtilen taşınmazların ihalesi Belediyemiz Yeni Hizmet Binası 3. katta yer alan Belediye Meclis Toplantı Salonunda toplanacak olan Belediye Encümeni (İhale Komisyonu) huzurunda yapılacaktır.

Toplam taşınmaz muhammen bedeline en az  %3’ü geçici teminat olarak alınacaktır.
İhaleye iştirak etmek isteyen gerçek ve tüzel kişi veya kişilerin temin edeceği belgeler;

  1. Nüfus Cüzdanı Fotokopisi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  2. Nüfusa kayıtlı bulunduğu Nüfus Müdürlüğünden Yerleşim Yeri Adres Belgesi (Tüzel Kişilerden İstenmez)
  3. İhaleye Tüzel Kişi adına katılacak olanlar Şirket Ana Sözleşmesi, Yetki Belgesi ve İmza Sirküleri
  4. Geçici Teminat mektubu ya da Belediyemiz Halk Bankası TR55 0001 2009 5030 0007 0000 02 numaralı hesabına yatırarak Dekontunu ihale evrakları ile birlikte vereceklerdir
  5. Vekâleten ihaleye katılacaklar için Noterden düzenlenmiş Vekâlet Örneği
  6. İsteklilerin Ortak girişim olması halinde Noter tasdikli Ortaklık Beyannamesi
  7. Belediye Mali Hizmetler Müdürlüğünden Borcu Yoktur Belgesi
 1. Bütün bu belgeler dosya şeklinde yukarıda belirtilen ihale tarihi itibari ile en geç saat 13:50’ ye kadar Emlak Şefliğine teslim edilecektir.
 2. İhale Komisyonu İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
 3. İhale ve şartname hakkında geniş bilgi mesai saatleri içerisinde Belediye Hizmet Binasının 1. Katında bulunan Gelir Emlak Şefliğinden görülebilecektir.
 4. İhale de teklifler, muhammen bedel üzerinden yapılacak olup en yüksek teklifi veren üzerinde ihale edilecektir.
S.No Taşınmazın Mahallesi Ada Parsel Yüz Ölçümü (m2) Satışı Yapılacak İdare Payı/Hissesi  m² Taşınmazın Cinsi/Niteliği Taşınmazın Plan Durumu Görülen m2 Satış Fiyatı Muhammen Bedeli (TL) Geçici Teminat İhale Tarihi İhale Saati
1 Hamdiye Mahallesi/
Hüyük Mevkii
1001 8 437,00 m2
398/437
Hisseli
398,00 ARSA Ayrık Nizam-2 Kat Konut 255,00 TL 101.490,00 TL 3.045,00 TL 24.10.2022 14:00-15:00
S.No Kiraya Verilecek
Taşınmazın Adresi
Ada Parsel Kiraya
Verilecek
Yüz Ölçümü
(m2)
Kiraya
Verilecek
İşyeri m2

Taşınmazın
Cinsi/Niteliği

Kullanım Amacı Aylık
Kira
Bedeli
Yıllık
Kira
Bedeli
Geçici Teminat Bedeli İhale Tarihi İhale Saati
1 Yenice Mahallesi
1. Pazar Yeri
248
248
82
83
1.371 m2
1.371 m2
2.742,00 m2 İşyeri Üretim İmalat İşletmeciliği 5.100,00 TL 12.852,00 TL 24.10.2022 14.00-15:00
2 Acıöz Mahallesi
Bahaddin Mevkii
470 1 2.700,00 m2 2.700,00 m2 İşyeri Üretim İmalat İşletmeciliği 4.900,00 445,00 TL 24.10.2022 14.00-15:00

Resmi İlanlar: ilan.gov.tr’de           BASIN: 01703732

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir