- Yeni Yeşil Mucur Gazetesi - Yeşil Mucur'un Güncel Gazetesi
RESMİ İLANLAR

TMO KIRŞEHİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

TMO KIRŞEHİR BAŞMÜDÜRLÜĞÜ
GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Toprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlüğünün mülkiyetinde bulunan aşağıda özellikleri ve muhammen bedeli belirtilen gayrimenkul TMO İhale Yönetmeliği 22/3 maddesi Açık Artırma Yöntemi ile satışa sunulacaktır.
Satış ihalesi gayrimenkul için tespit edilen muhammen bedel üzerinden TMO İhale Yönetmeliğine göre Açık Artırma Yöntemi ile yapılacaktır. İhalede kapalı zarfla verilen teklifler açıldıktan sonra teklifi uygun olan istekliler arasında muhammen bedelin üzerinde olmak kaydıyla açık artırmaya geçilir. İhale açık artırmada en yüksek peyi süren teklif sahibiyle pazarlık yapılmak suretiyle TMO Kırşehir Başmüdürlüğü Teknik ve Destek Hizmetler Servisinde yapılacaktır.
İhale 30.05.2022 tarihinde Pazartesi günü, saat 14:00’de yapılacaktır.
Tekliflerin en geç ihale saatine kadar TMO Kırşehir Başmüdürlüğü Bilgi İşlem Servisine teslim edilmiş olması gerekmektedir. Bu süre zarfında İdareye ulaşmayan teklifler dikkate alınmayacaktır. Posta, telgraf ve faksla vb. yapılacak müracaatlar kabul edilmeyecektir.
Teklif edilen bedeller ihale tarihinden itibaren 90 iş günü opsiyonlu olacaktır.
İhale dokümanı TMO Kırşehir Başmüdürlüğü Teknik ve Destek Hizmetler Servisinde ücretsiz görülebileceği gibi aynı yerden 50,00 TL (KDV Dahil) fiyat karşılığında satın alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin, ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
Muhammen bedelin %3’ü tutarında geçici teminat alınacaktır. İhalesi üzerinde kalan istekli son teklif bedeli üzerinden geçici teminat verecektir. İhale üzerinde kalan teklif sahibinin geçici teminatı devir işleminden, diğer teklif sahiplerinin teminatları ise ihalenin gerçekleşmesinden sonra iade edilecektir.
Alıcı taşınmazın bedelinin tamamını süresi içerisinde yatırmaması ve tapudan devir almaması halinde, teminatı irat kaydedilecektir. Teklif sahibinin bu konuda hiçbir itiraz hakkı olmayacaktır.
TMO 2886 sayılı Devlet İhale kanununa tabii değildir. İhaleyi kısmen veya tamamen yapıp yapmamakta veya dilediğine yapmakta serbesttir.
Söz konusu gayrimenkuller için KDV alınmayacaktır.

İli/İlçesi Mahallesi Ada/
Parsel
Yüzölçümü (m²) Muhammen Bedeli/
(TL)
%3 Geçiçi Teminat
(TL)
Kırşehir/ Mucur Kızıldağyeniyapan Köyü 155/52 19.409,37 230.000,00 6.900,00

Resmi İlanlar: ilan.gov.tr’de       Basın: 01617394

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir